• PDF

  LPnyt 2007 nr. 01 - Løn- og ansættelsesvilkår for medarbejdere, som er overført fra staten til et pilotjobcenter samt medarbejdere.pdf

 • PDF

  LPnyt 2007 nr. 02 - Tilpasningsforhandlinger vejmænd, vejformænd, brofogeder og ikke ledende bropersonale.pdf

 • PDF

  LPnyt 2007 nr. 03 - Afvikling af mundtlig udtræksprøve ved folkeskolens 9. klasses afgangsprøve.pdf

 • PDF

  LPnyt 2007 nr. 04 - Tilkendegivelse i faglig voldgift om tilkaldevikarer.pdf

 • PDF

  LPnyt 2007 nr. 05 - Løn- og ansættelsesvilkår for overførte medarbejdere med individuelt aftalte ansættelsesvilkår.pdf

 • PDF

  LPnyt 2007 nr. 06 - Aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov .pdf

 • PDF

  LPnyt 2007 nr. 07 - Tidsbegrænset tillæg til lærere.pdf

 • PDF

  LPnyt 2007 nr. 08 - Forlig indgået mellem KL og KTO vedrørende fratrædelse i relation til ferieaftalen.pdf

 • PDF

  LPnyt 2007 nr. 09 - Barselsudligning og ferie .pdf

 • PDF

  LPnyt 2007 nr. 10 - Lokal løndannelse og forhøjelse af den pensionsgivende løn til lærere i den lukkede gruppe.pdf

 • PDF

  LPnyt 2007 nr. 11 - Klubvirksomhed i ungdomsskolen og udvidet målgruppe .pdf

 • PDF

  LPnyt 2007 nr. 12 - Præciseringer vedrørende specialundervisningstillæg.pdf

 • PDF

  LPnyt 2007 nr. 13 - Kommunernes overtagelse af regionale tilbud .pdf

 • PDF

  LPnyt 2007 nr. 14 - Ny aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal.pdf

 • PDF

  LPnyt 2007 nr. 15 - Lokale aftaler og kutymer samt indplacering af overførte medarbejdere i det kommunale løn-system .pdf

 • PDF

  LPnyt 2007 nr. 16 - Pædagoger ansat inden for det forebyggende og dagbehandlende område .pdf

 • PDF

  LPnyt 2007 nr. 17 - Vejledning om aftale om deltidsansattes ad-gang til et højere timetal.pdf

 • PDF

  LPnyt 2007 nr. 18 - Forhandlingsplan for overenskomstforhandlingerne med KTO er på plads.pdf

 • PDF

  LPnyt 2007 nr. 19 - Voksenelevløn.pdf

 • PDF

  LPnyt 2007 nr. 20 - Voksenelevløn, ernæringsassistentelever.pdf

 

×

Log ind