Arbejdsgiver

Kompetence og udvikling

Kommunal udvikling

KL samarbejder med de faglige organisationer om en række aktiviteter på området for kompetence og udvikling, herunder:

VIDEN PÅ TVÆRS

På Viden på Tværs finder du artikler, case-historier og værktøjer, som giver viden og inspiration til arbejdet med at udvikle kommunale arbejdspladser og kerneopgaver til gavn for borgerne.

FREMFÆRD

Fremfærd arbejder for at fokusere samarbejdet om at udvikle de kommunale kerneopgaver og effektiv opgaveløsning. Fremfærd er organiseret i fem ekspertområder: børn, ældre, bruger, borger og særlige behov.

LEDERWEB

På Lederweb findes værktøjer, artikler og publikationer om ledelse, herunder kommunikation, konflikthåndtering, motivation samt forandrings- og værdibaseret ledelse.