KL Arbejdsgiver

Kompetence og udvikling

På denne side kan du læse om diverse puljer til understøttelse af kompetenceudvikling for kommunalt ansatte. Du kan også læse om personalepolitiske projekter, som understøtter afbureaukratisering og rekruttering.

Kurser i dansk, matematik og IT

Bedre til ord, tal og IT er udviklet af KL, 3F og FOA i fællesskab. Det er en indsats, som involverer kurser til kommunalt ansatte, der kan styrke deres kompetencer inden for dansk, matematik og IT. 

Oven i dette bidrager kurserne til medarbejdernes trivsel i hverdagen og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet.


Indsatsen giver tilskud til lønrefusion eller vikardækning, når de ansatte deltager i screening og kurser. Alle kommunalt ansatte på en FOA- eller 3F-overenskomst er omfattet. Læs mere her.

 

 

Ny Kampagne for Samskabt styring

Samskabt styring

En kampagne på de sociale medier skal sætte fokus på et nyt værktøj til at skabe mindre bøvl og mere mening i kommunerne. Samskabt styring går i al sin enkelthed ud på at skabe bedre løsninger og styrke arbejdet med kerneopgaven.

Med Samskabt styring er både ledere og medarbejdere i kommunerne sammen om at stille diagnosen og finde kuren, når arbejdsgange, processer og rutiner spænder ben for borgernes velfærd.

 

 

10 projekter er udvalgt til støtte

Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje

I forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2018 aftalte KL og Sundhedskartellet derfor en pulje, som skal bidrage til at støtte praksisnær forskning eller kvalitetsudviklingsprojekter i kommunerne.

De midler udmøntes nu til 10 projekter. Der er tale om 5 forskningsprojekter og 5 kvalitetsudviklingsprojekter. De 10 udvalgte projekter har fokus på forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser til borgere med kroniske sygdomme eller på, hvordan kommunerne kan forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

×

Log ind