Arbejdsgiver

Kompetence og udvikling

Ny Kampagne for Samskabt styring

Samskabt styring

En kampagne på de sociale medier skal sætte fokus på et nyt værktøj til at skabe mindre bøvl og mere mening i kommunerne. Samskabt styring går i al sin enkelthed ud på at skabe bedre løsninger og styrke arbejdet med kerneopgaven.

Med Samskabt styring er både ledere og medarbejdere i kommunerne sammen om at stille diagnosen og finde kuren, når arbejdsgange, processer og rutiner spænder ben for borgernes velfærd.

 

 

10 projekter er udvalgt til støtte

Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje

I forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2018 aftalte KL og Sundhedskartellet derfor en pulje, som skal bidrage til at støtte praksisnær forskning eller kvalitetsudviklingsprojekter i kommunerne.

De midler udmøntes nu til 10 projekter. Der er tale om 5 forskningsprojekter og 5 kvalitetsudviklingsprojekter. De 10 udvalgte projekter har fokus på forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser til borgere med kroniske sygdomme eller på, hvordan kommunerne kan forebygge indlæggelser og genindlæggelser.