Gå til hovedindhold
Nyhed
Analyser
Økonomi

Nøgletalsnyt – August. Mixed signals: Vækst i BNP og beskæftigelse, men stigende ledighed

August bød på de første nationalregnskabstal for 2. kvartal, som vi har med i månedens nøgletalsnyt. Derudover præsenterer vi andre af sommerens vigtigste nøgletal, blandt andet stigende ledighed, indikationer på økonomisk opbremsning og en fortsat faldende andel offentligt ansatte.or.

01. sep. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Positiv vækst i BNP og beskæftigelse i 2. kvartal 2022

  31. august blev de første foreløbige tal for 2. kvartals nationalregnskabstal offentliggjort. De bød på en positiv BNP-vækst på 0,9 pct., og gør dermed en smule op for den negative vækst fra 1. kvartal. Det er især bruttoinvesteringer og eksport, men også det offentlige forbrug, som bidrager positivt til væksten, mens import og privatforbrug trækker i modsat retning. Det er især hotel- og restaurationsbranchen, der har bidraget positivt til BNP-væksten imellem 1. og 2. kvartal, særligt som følge af genåbningen af samfundet i begyndelsen af 2022.

  Sideløbende med offentliggørelsen af den første version af nationalregnskabet for 2. kvartal, er BNP-væksten for 1. kvartal blevet nedjusteret endnu en gang – væksten er nu opgjort til -1,1 pct. imod tidligere -0,5 pct. Det betyder, at selv med den positive vækst i 2. kvartal, er det aktuelle niveau under niveauet fra slutningen af 2021.

  Beskæftigelsen oplever, ligesom BNP, også positiv vækst i 2. kvartal 2022. Siden 1. kvartal er den vokset med 0,7 pct. Dette er lavt sammenlignet med de meget høje vækstrater siden starten af 2021, men det er en høj kvartalsvis vækstrate, når man sammenligner med årene før effekterne af coronapandemien i Danmark.

  Figur 1- udvikling i BNP. Figur 2 - Udvikling i beskæftigelsen

  Stigende ledighed for tredje måned i træk i juli

  De nye ledighedstal for juli måned viser stigende ledighed, som denne gang ikke primært skyldes nytilkomne ukrainere. Juli markerede således den tredje måned i træk med stigende ledighed målt i antal fuldtidspersoner, som siden april er steget med 6.000. En vigtig forklaringsfaktor i løbet af denne periode har været nytilkomne ukrainere, som ved ankomst vurderes jobparate. Eksempelvis var juni-tallenes 1.900 flere ledige særligt drevet af en stigning i ukrainske ledige på 1.200 personer. Dette billede er ændret i juli, hvor antallet af ledige ukrainere kun er steget med 300 personer, mens den samlede ledighed er steget med 2.800 personer siden juni.

  Ledigheden som andel af arbejdsstyrken er i juli på 2,7 pct., hvilket også er højere end tidligere måneder. Hvor ledighedsandelen i slutningen af foråret var relativt konstant, grundet en voksende arbejdsstyrke, ser det ud til, at ledigheden nu vokser hurtigere end arbejdsstyrken, og dermed udgør en stigende andel.

  Figur 3 - ledighed.

  Konjunkturindikatorerne peger på let opbremsning

  Efter en historisk stor andel virksomheder med mangel på arbejdskraft i foråret, ser det ud til, at udviklingen er ved at vende. I de seneste to måneder er der sket fald i andelen af virksomheder, der mangler arbejdskraft, både inden for service, bygge og anlæg, og i højeste grad inden for industri.
  Det største fald skete mellem juni og juli, med et fald på 10 pct.-point for industrivirksomheder fra 43 til 33 pct. I bygge- og anlægs- samt serviceerhvervene er faldet mere beskedent, med fald på 2 pct.-point imellem juni og juli. Imellem juli og august er manglen på arbejdskraft uændret i de to brancher.

  I tråd med den aftagende mangel på arbejdskraft, melder efterhånden flere virksomheder om mangel på efterspørgsel i juli og august end tidligere. Andelen af bygge- og anlægsvirksomheder med efterspørgselsmangel har været stigende siden maj og ligger i august på 22 pct. I Industrien er det i august 20 procent af virksomhederne, der melder om mangel på efterspørgsel, hvilket er uændret i forhold til juli. For både industri samt bygge og anlæg gælder det, at manglen på efterspørgsel ikke har været tilsvarende høj siden starten af 2021. For servicevirksomheder fortsætter august måned en aftagende trend i andelen af virksomheder, der mangler efterspørgsel – her er andelen 21 pct.

  Figur 4 - mangel på arbejdskraft. Figur 5 - mangel på efterspørgsel

  Også manglen på materialer ser ud til at være reduceret i nogen grad. Mellem april og august er andelen af bygge- og anlægsvirksomheder med mangel på materialer faldet med 9 pct.-point, og den tilsvarende andel af industrivirksomheder er faldet med 14 pct.-point i samme periode. Mangel på materialer er altså nu noget som kun berører halvdelen af industrivirksomhederne, ca. hver 3. bygge- og anlægsvirksomhed og hver 20. Servicevirksomhed – andele som dog stadig i historisk perspektiv er store.

  Virksomhederne oplyser også selv deres forventninger til fremtiden. Blandt bygge- og anlægsvirksomheder har der siden maj været en overvægt, som har negative forventninger til de næste tre måneders omsætning. Det samme billede tegnes for industrivirksomheder i juni og juli, og også for servicevirksomheder, hvor der siden februar er blevet relativt færre virksomheder med positive omsætningsforventninger.

  Mellem juli og august gælder det for alle tre brancher, at andelen af virksomheder med positive forventninger relativt til dem med negative forventninger er steget en smule. Dog ikke mere end at forventningerne målt ved nettotallet stadig er lavere end i starten af året – særligt bygge og anlæg har stor overvægt af virksomheder med negative omsætningsforventninger. Alt i alt tegner der sig i konjunkturindikatorerne et billede af en opbremsning af økonomien.

  Figur 6 - mangel på matrialer. Figur 7 - forventninger til fremtidg omsætning

  Fortsat stigende beskæftigelse og lavere andel offentligt ansatte

  I maj og juni fortsatte væksten i den samlede lønmodtagerbeskæftigelse, og den lidt svage vækst fra marts til april var altså ikke en decideret opbremsning i denne omgang. Juni blev den syttende måned i træk med flere beskæftigede lønmodtagere – en vækst som dækker over ca. 8.000, eller 0,3 pct., flere lønmodtagere i maj og ca. 7.000, eller 0,2 pct., i juni.  

  Den offentlige beskæftigelse er i samme periode vokset meget svagt, hhv. 0,1 pct. og 0,01 pct. i maj og juni. Det betyder, at andel offentligt ansatte er fortsat er faldende, og i juni udgjorde 29,4 pct.

  Figur 8 - lønmodtagerbeskæftigelse. Figur 9. Andel offentlig ansatte.

  Læs flere artikler 

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Teis Bay Andersen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3769

  E-mail: tban@kl.dk