Gå til hovedindhold
Nyhed
Analyser
Økonomi

Færre kommunalt ansatte i november og fortsat stor mangel på arbejdskraft

November måned bød på ny beskæftigelsesrekord med over 2.9 millioner lønmodtagere. Blandt de kommunalt ansatte skete der i november et mindre fald, hvor særligt antallet af lærere bidrog til faldet. Og så viser nye tal, at der fortsat er en udbredt mangel på arbejdskraft.

28. jan. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  I midten af januar kom der nye tal for beskæftigelse, som bliver ved med at slå rekorder. For første gang nogensinde, er der over 2.9 millioner beskæftigede i Danmark, jf. figur 1. Stigningen i november måned lød på godt 17.000 personer (+0,6 pct.) og markerer 10 måneders uafbrudt vækst i beskæftigelsen – sidst der skete et fald i beskæftigede i Danmark var således i januar 2021.

  Væksten er særligt sket i den private sektor, hvor beskæftigelsen er steget med godt 14.500 personer (+0,7 pct.). I den offentlige sektor er der kommet ca. 2.500 ekstra ansatte i november 2021 (+0,3 pct.). Siden februar 2020 er den privat beskæftigelse steget med godt 82.000 personer (+4,2 pct.) imens den offentlige beskæftigelse er knap 32.000 højere (+3,8 pct.). 

  Figur 1. Lønmodtagerbeskæftigelsen. Figur 2. Sektorfordelt beskæftigelse

  Kultur og fritid på førkrise-niveau, og flere beskæftigede i sundhed  

  Der var også en anden milepæl i tallene for november: Beskæftigelsen indenfor Kultur og Fritid, som var en af de brancher der blev ramt hårdest af coronarestriktionerne, er nu igen på før-krise niveau jf. figur 3. Hotel og restaurationsbranchen, der også var hårdt ramt, er til sammenligning knap 4 procent (4.700 ansatte) over toppunktet fra februar 2020. Set i forhold til toppen fra før coronakrisen, er det nu kun i brancherne Landbrug, skovbrug og fiskeri, Råstofindvinding og Transport at beskæftigelse endnu ikke er på niveau med tidligere. 

  Beskæftigelsen indenfor sundhed og socialvæsenet steg i november måned med godt 2.000 ansatte (+0,4 pct.), efter at have været faldet 4 måneder i træk fra juli til oktober. Det hænger sandsynligvis sammen med genopblusningen af coronasmitten og de deraf følgende konsekvenser for testning, vaccination og smitteopsporing. 

  Figur 3. Branchefordelt lønmodtagerbeskæftigelse (sæsonkorrigeret).

  Lidt færre kommunalt ansatte i november  

  Ser man på de kommunalt ansatte, viser tallene, at der i november kom ca. 850 færre fuldtidsansatte (-0,2 pct.), når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser. Blandt de største kommunale faggrupper, er det særligt hos lærerne, at beskæftigelsen er faldet, hvor der i november var knap 300 færre fuldtidsansatte (-0,5 pct.).

  Målt i forhold til umiddelbart før corona-restriktionerne i februar 2020, er der dog ca. 8.000 flere fuldtidsansatte (+2,3 pct.) i kommunerne. Væksten er bredt fordelt ud over de fremhævede faggrupper, med størst stigning blandt det pædagogiske personale (+8,0 pct./5.000 fuldtidsansatte) , og mindst blandt syge og sundhedspersonalet (+0,1 pct./150 fuldtidsansatte). Det hører her med til historien, at væksten i det pædagogiske personale særligt er blandt pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, og at syge- og sundhedspersonalet i perioden fra 2015 er den gruppe, med den største samlede vækst. 

  Figur 4. Udviklingen i kommunalt fuldtidsbeskæftigede (sæsonkorrigeret)

  Fortsat udbredt mangel på arbejdskraft, men også på efterspørgsel  

  Fredagens tal for konjunkturbarometeret bekræfter den historie, vi hører så meget om for tiden: Der er en udbredt mangel på arbejdskraft. Blandt adspurgte virksomheder i industrien, byggeriet og servicebranchen melder hhv. 42, 46 og 35 procent af virksomhederne om, at mangel på arbejdskraft udgør en produktionsbegrænsning for dem. Det er blandt de højeste rater i statistikkens historie, men for byggeriet og servicevirksomhederne lidt lavere end i slutningen af 2021. 

  Der er dog også virksomheder der melder om mangel på efterspørgsel som en produktionsbegrænsning. Andelen varierer fra 11 procent i byggeriet til 25 procent blandt servicevirksomhederne, og har været faldende igennem en længere periode. Andelene er derfor blandt de laveste set henover en længere periode, og overgås kun af tiden op imod finanskrisen, hvor det var helt nede på 5 procent af virksomhederne, der meldte om mangel på efterspørgsel. 

  Figur 5. Mangel på arbejdskraft. Figur 6 Mangel på efterspørgsel

  Læs flere artikler 

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Teis Bay Andersen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3769

  E-mail: tban@kl.dk