Gå til hovedindhold
Nyhed
Analyser
Økonomi

5.500 flere beskæftigede i december 2021 og historisk lav andel offentligt ansatte

I dagens nyhedsbrev vender vi mandagens nye tal for lønmodtagerbeskæftigelsen for december 2021 og ser også frem imod næste mandags tal for nationalregnskabet i et kig på BNP- og beskæftigelsesindikatoren.

21. feb. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Fortsat vækst – om end svag – i lønmodtagerbeskæftigelsen

  Vi træder ind i uge 8 med dugfriske tal for lønmodtagerbeskæftigelsen: I december måned var der næsten 5.500 flere beskæftigede sammenlignet med november måned. Tallene runder et positivt 2021 af, rent beskæftigelsesmæssigt, hvor beskæftigelsen er steget med over 140.000 personer svarende til knap 12.000 flere beskæftigede i samtlige måneder af 2021.

  Beskæftigelsen har i december særligt været båret frem af et øget antal lønmodtagere indenfor sundhed og socialvæsenet (+6.600 personer) som følge af den øgede vaccinations- og testningsindsats. Omvendt faldt beskæftigelsen kraftigt i hotel- og restaurationsbranchen (-3.000 personer), givetvis som følge af aflyste julefrokoster mv. Dermed lider beskæftigelsen i december et mindre knæk efter et flot comeback siden lavpunktet i april ’21. Med til historien hører dog, at niveauet fortsat er højere end før coronakrisen. Samlet set er beskæftigelsen nu knap 13 procent (+327.000 personer) over niveauet fra 2015.     

  figur 1. ændring i lønmodtagerbeskæftigelsen. Figur 2. sektorfordelt i lønmodtagerbeskæftigelse

  I sidste uge kom der nye indikatorer for BNP- og beskæftigelsesvæksten for 4. kvartal 2021, som her er opgjort ud fra nationalregnskabet og dermed ikke direkte sammenligneligt med lønmodtagerbeskæftigelsen gennemgået ovenfor. Indikatorerne lød på 1,1 pct. for BNP-væksten og 1,2 pct. for beskæftigelsesvæksten i 4. kvartal 2021. Dermed kan BNP-væksten for hele 2021 opgøres til 3,9 procent. Holder tallene, tangerer BNP-væksten i 2021 altså, de vækstrater vi så i 2006 før finanskrisen - uden at det derudover kan sammenlignes. Dertil er det væsentligt, at væksten i 2020 lå på -2,1 pct., og den høje vækstrate i 2021 derfor i høj grad er et resultat af en ’catching up’ effekt.

  Som altid med den slags tal, er de forbundet med en betydelig usikkerhed og særligt under efterdønningerne af coronakrisen. Om indikatorerne rammer plet, får vi svar på d. 28. februar, hvor de første foreløbige tal for 4. kvartal 2021 offentliggøres.

  Figur 3. Kvartalsvis BNP. Figur 4. Kvartalsvis beskæftigelse

  Læs flere artikler

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Teis Bay Andersen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3769

  E-mail: tban@kl.dk