Gå til hovedindhold
Nyhed
Analyser
Økonomi

Store kommunale forskelle i væksten i BNP pr. indbygger

Der er stor forskel på, hvor meget realt BNP pr. indbygger er vokset i de enkelte kommuner i løbet af perioden 2009 til 2019. De gennemsnitlige årlige vækstrater spænder fra -1,8 pct. til 8,7 pct. Særligt for kommunerne i hovedstadsområdet har udviklingen været meget forskellig i perioden 2009 til 2019.

25. jan. 2021
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Store kommunale forskelle i væksten i BNP pr. indbygger

  Fra 2009 til 2019 er Bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger øget med 15 pct. realt, svarende til en gennemsnitlig årlig BNP-vækst pr. indbygger på 1,4 pct. Væksten har været særlig kraftig i perioden 2013 til 2019 med et gennemsnit på 1,9 pct. årligt.

  På tværs af kommuner har der dog været relativt stor forskel på, hvor meget BNP pr. indbygget er vokset i løbet af perioden 2009 til 2019. Den gennemsnitlige årsvækst varierer således fra -1,8 pct. til 8,7 pct. årligt, jf. figur 1.

  I 11 kommuner af de 94 kommuner, som væksten er opgjort for, har oplevet en gennemsnitlig årlig vækst i realt BNP pr. indbygger fra 2009 til 2019 på mere end 3 pct., dvs. en over dobbelt så høj vækstrate som landet som helhed. Otte af de 11 kommuner findes øst for Storebælt, og bortset fra Kalundborg og Lejre kommune ligger alle i hovedstadsregionen.

  Omvendt havde 11 andre kommuner i 2019 et realt BNP pr. indbygger, der var lavere end i 2009. Ni af disse kommuner findes øst for Storebælt, og bortset fra Solrød og Faxe ligger de alle i hovedstadsregionen.

  Der er således især meget store forskelle på udviklingen i BNP pr. indbygger i hovedstadsregionen, som både rummer hovedparten af kommunerne med høj vækst og negativ vækst.

  De tre kommuner med den markant højeste vækst set over perioden 2009-2019 er Kalundborg, Gladsaxe og Tårnby med en gennemsnitlig årsvækst pr. indbygger på hhv. 8,7 pct., 8,0 pct. og 7,3 pct. Dette skal ses i lyset af placeringen af store virksomheder med kraftig vækst[1] i kommunerne såsom Novo Nordisk og Københavns Lufthavn.

  Figur 1. Gennemsnitlig årlig BNP-vækst pr. indbygger ift. hele landet, 2009-2019, pct.point

  Figur 1. Gennemsnitlig årlig BNP-vækst pr. indbygger ift. hele landet, 2009-2019, pct.point

  Anm.: Fanø, Læsø, Samsø og Ærø vises ikke pga. diskretionshensyn.

  Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger

  [1] I hvert fald frem til og med 2019. F.eks. har coronakrisen indebåret en meget stor reduktion af aktiviteten i Københavns Lufthavn i 2020.

  Se flere artikler 

  Kontakt

  Kontorchef

  Søren Lindemann Aagesen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3805

  E-mail: saa@kl.dk