Gå til hovedindhold
Nyhed
Analyser
Økonomi

Lønmodtagerbeskæftigelsen juni 2021

Sidste uges lønmodtagertal for juni måned 2021 er opløftende læsning. Ca. 25.000 flere lønmodtagere er beskæftiget end måneden før. Siden begyndelsen af året er beskæftigelsen steget med godt 85.000 personer, og niveauet er dermed over toppunktet fra før coronakrisen. Der er dog fortsat erhverv som halter bagefter, og beskæftigelsen må forventes at stige yderligere når disse brancher normaliseres yderligere.

23. aug. 2021
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Lønmodtagerbeskæftigelsen voksede 25.000 i juni 2021

  Lønmodtagerbeskæftigelsen slog igen rekord i juni 2021, hvor der var knap 2.850.000 beskæftigede, jf. figur 1. Det er en stigning på ca. 25.000 i forhold til maj 2021, og samlet set er der næsten 50.000 flere beskæftigede, end før coronakrisen ramte i begyndelsen af 2020, hvor beskæftigelsen toppede på 2,8 mio. personer. Den kraftigt stigende beskæftigelse skal ses i lyset af den fortsatte genåbning af samfundet, i takt med at flere bliver vaccinerede og smitten fortsat er lav.    

  Figur 1. Samlet lønmodtagerbeskæftigelse

  Figur 1. Samlet lønmodtagerbeskæftigelse

  Kilde: Statistikbanken LBESK01 og LBESK03

  Stigningen er kommet markant hurtigere end forudset i de seneste prognoser. Således vurderede både Finansministeriet og Det Økonomiske Råd, at beskæftigelsen først ville være tilbage på præcorona niveau i slutningen af 2021 eller starten af 2022, men realiteten er altså at lønmodtagerbeskæftigelsen allerede i maj 2021 lå over niveauet fra februar 2020.  

  BNP- og beskæftigelsesindikator

  Den fortsatte fremgang blev også bekræftet i forrige mandags indikator for BNP- og beskæftigelsesudviklingen, som steg 2,2 hhv. 1,9 pct. fra første kvartal til andet kvartal 2021. Væksten er særligt drevet af fremgang i bl.a. restauration og kulturbrancherne, i takt med at restriktionerne lempes. Også den offentlige sektor, og særligt sundhedsområdet, har bidraget til den forventede BNP-vækst. Baseret på indikatorerne, og til trods for større usikkerhed ved indikatorer end vanligt, kan man altså forvente et BNP-niveau og samlet beskæftigelse, der overstiger niveauet fra før Coronakrisen, når de første samlede nationalregnskabstal for andet kvartal kommer i slutningen af august måned.  

  Figur 2. BNP- og beskæftigelsesindikator

  Figur 2. BNP- og beskæftigelsesindikator

  Kilde: NKN1 og egne beregninger 

  Stor forskel på fremgangen i forskellige brancher

  Udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen været meget forskellig fra branche til branche. Enkelte erhverv var relativt upåvirkede af krisen eller oplevede sågar stigende beskæftigelse under krisen. Således er beskæftigelsen indenfor bygge og anlæg og sundhedsvæsenet steget med hhv. 5 og 6 pct. siden februar 2020. Til sammenligning er beskæftigelsen i industrien uændret i forhold til præcorona-niveauet.

  Værst er det gået for hotel og restaurationsbranchen, som blev hårdt ramt af begge nedlukninger, jf. figur 3. Det er dog også her den største fremgang ses i de seneste par måneder, og alene i juni steg beskæftigelsen i denne branche med 8.000 personer, svarende til en stigning på 8,3 pct. Det skal dog ses i lyset af, at niveauet stadig er 14.000 personer lavere, end toppunktet i februar 2020.  

  Figur 3. Branchefordelt udvikling i lønmodtagerbeskæftigelsen, sæsonkorrigeret

  Figur 3. Branchefordelt udvikling i lønmodtagerbeskæftigelsen, sæsonkorrigeret

  Kilde: Statistikbanken LBESK03

  Siden det beskæftigelsesmæssige lavpunkt under første nedlukning tilbage i maj 2020, er det særligt beskæftigelsen indenfor sundhed og socialvæsenet der har været med til at holde hånden under den samlede beskæftigelse. En del af stigningen i denne branche hænger sammen med det store behov for personale til podning og vaccinationer, som krisen har medført. Væksten i denne branche må derfor forventes at aftage i takt med effekterne af den reducerede testkapacitet. Kapaciteten er reduceret i juni, juli og senest 16. august og de første indikationer kan derfor snart spores i tallene.  

  Se flere artikler

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Teis Bay Andersen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3769

  E-mail: tban@kl.dk