Gå til hovedindhold
Nyhed
Analyser
Økonomi

Beskæftigelsesfremgang i alle kommuner

Tal for juli måned viser, at beskæftigende stadig er i fremgang med 7.000 flere beskæftigede fra juni til juli måned. Væksten er dog aftaget sammenlignet med april, maj og juni-tallene. De nye tal viser også, at væksten i beskæftigelsen er bredt forankret på tværs af kommunerne, og alle kommuner siden 2. kvartal 2020 har oplevet en stigende beskæftigelse.

21. sep. 2021
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Fortsat vækst i beskæftigelsen

  Dagens tal for lønmodtagerbeskæftigelsen for juli måned bekræfter den positive tendens for dansk økonomi i den seneste tid. Det er til trods for, at stigningen på knap 7.000 personer er en opbremsning sammenlignet med væksten fra april, maj og juni måned. Samlet set var godt 2,85 millioner personer beskæftiget som lønmodtagere i juli måned. Det er 50.000 flere end umiddelbart før coronakrisen.

  Figur 1. samlet lønmodtagrbeskæftigelse

  Stigningen fra juni til juli måned er hovedsageligt drevet af beskæftigede i den private sektor, som er steget med 11.000 personer. Omvendt er antallet af offentligt ansatte faldet med omkring 4.000 personer. Forklaringen skal ifølge Danmarks Statistik særligt findes i et fald i antallet af offentligt ansatte tilknyttet undervisningsområdet, selvom den fortsatte udfasning af coronatestning og smitteopsporing også må forventes at spille ind.

  Særlig stor vækst i coronaramte brancher

  Ser man på de branchefordelte tal for beskæftigelsen, er det særligt indenfor hotel og restaurationsbranchen at der ses en stor stigning i beskæftigelsen, jf. figur 2. Alene fra juni til juli måned steg beskæftigelsen her med over 6.000 personer, og niveauet bevæger sig hastigt imod niveauet fra før coronakrisen. Beskæftigelsen indenfor kultur og fritid udviser samme tendens som hotel og restauration, om end i mindre skala. Beskæftigelsen er fra juni til juli steget med lige over 2.000 personer i denne branche. I modsætning til disse brancher, som blev kraftigt påvirket af coronakrisen, fortsætter beskæftigelsen indenfor bygge og anlæg den støtte stigning med 500 yderligere ansatte imellem juni og juli.

  I figuren vises også et udpluk af de få brancher som har oplevet en tilbagegang i beskæftigelsen. Det største fald i beskæftigelsen findes i branchen ’Undervisning’, hvor antallet af ansatte fra juni til juli er faldet med lige over 5.000 personer. Dette tal inkluderer både privat og offentligt ansatte. Indenfor sundhed og socialvæsenet er faldet med 2.000 personer fra juni til juli, hvilket formentlig skal ses i lyset af neddrosling af testaktivitet m.v.

  Figur 2. Branchefordelt udvikling i lønmodtagerbeskæftigelsen

  Beskæftigelsesfremgangen ses i hele landet

  Med tallene for juli måned er den kvartalsmæssige lønmodtagerbeskæftigelse også blevet opdateret med tal for 2. kvartal, herunder med kommunefordelte tal. I figur 3 er udviklingen fra 2. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021 vist for landets kommuner. Som det fremgår af figuren, har samtlige kommuner oplevet en stigning i beskæftigelsen, varierende fra 0,3 procent i Læsø kommune til 5,8 procent i Høje-Taastrup kommune. Generelt set har væksten i beskæftigelsen været størst i og omkring de største byer, mens også øerne Bornholm, Samsø og Ærø har oplevet nogle af de største stigninger. I den anden ende af skalaen er væksten lav i flere af yderkommunerne, men også i de nærmeste kommuner omkring særligt København.

  Figur 3. Udvikling i lønmodtagerbeskæftigelsen fra2. kvt. 2020 til 2. kvt 2021

  Læs flere artikler

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Teis Bay Andersen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3769

  E-mail: tban@kl.dk