Gå til hovedindhold
Nyhed
Analyser
Økonomi

Tre brancher hårdt ramt på beskæftigelsen

Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 11.000 fra maj til juni måned. Dermed er faldet som følge af coronaepidemien og nedlukningen i foråret i hvert fald midlertidigt stoppet. Nedturen har dog været kraftig, og foreløbig er lønmodtagerbeskæftigelsen faldet godt 70.000 personer siden toppen i februar 2020. Faldet er især koncentreret i tre brancher, der står for ca. 83 pct. af faldet: Handel og transport mv., Erhvervsservice samt Kultur, fritid og anden service.

21. aug. 2020
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Lille stigning i beskæftigelsen

  Lønmodtagerbeskæftigelsen voksede lidt overraskende en smule fra maj til juni måned 2020, i alt 11.000 personer efter sæsonkorrektion. Fremgangen kommer efter tre måneder med kraftige fald, jf. figur 1.

  Figur 1. Lønmodtagerbeskæftigelsen i Danmark

  Figur 1. Lønmodtagerbeskæftigelsen i Danmark

  Kilde: Statistikbanken LBESK01 og LBESK03

  Fremgangen skal tages med en smule forbehold, da det fortsat er usikkert, hvor stor en pukkel der er opbygget i form af opsigelser, hvor lønmodtageren stadig får løn i opsigelsesvarslet og derfor tælles som beskæftiget, samt hvor mange opsigelser der vil følge af udløbet af lønkompensationsordningen.

  Lønmodtagerbeskæftigelsen er fortsat godt 70.000 personer under niveauet fra februar 2020, så der er stadig langt tilbage til udgangspunktet inden coronakrisen. Overordnet set er en stigende lønmodtagerbeskæftigelse dog et godt tegn på, at det økonomiske tilbageslag i hvert fald ikke er tiltaget i styrke, og at dansk økonomi er godt på vej tilbage fra nedlukningen i foråret, omstændighederne i betragtning.

  Branchefordeling

  Nedlukningen ramte ikke alle brancher lige hårdt, og samtidig er der stor forskel i, hvordan de fortsat gældende restriktioner påvirker de forskellige brancher i økonomien. Det er især tre brancher, som er hårdt ramt: Handel og transport mv., Erhvervsservice samt Kultur, fritid og anden service. Tilsammen står de tre brancher for næsten 83 pct. af faldet i lønmodtagerbeskæftigelse fra februar til juni 2020, jf. figur 2. 

  Figur 2. Andel af fald lønmodtagerbeskæftigelse februar til juni 2020

  Figur 2. Andel af fald lønmodtagerbeskæftigelse februar til juni 2020

  Kilde: Statistikbanken LBESK03

  Næsten halvdelen af faldet kommer fra Handel og transport mv., der dog også er en meget stor branche – andelen af faldet er derfor ”kun” ca. dobbelt så stort, som man ville forvente ud fra branchernes beskæftigelsesstørrelse i februar måned. Det hårdeste relative fald er derfor i Kultur, fritid og anden service, som blot udgjorde knap 4 pct. af lønmodtagerbeskæftigelsen i februar 2020, men som har stået for knap 16 pct. af faldet frem til juni.

  Forskellen i relative påvirkninger ses tydeligt i figur 3, der viser beskæftigelsesudviklingen som indeks ift. niveauet i begyndelsen af 2013. Lønmodtagerbeskæftigelsen som helhed er tilbage til niveauet i begyndelsen af 2018, mens vi skal helt tilbage til 2015 for at finde et lignende beskæftigelsesniveau i branchen Kultur, fritid og anden service, som det der var i juni 2020, som det fremgår af figur 3. I maj måned lå beskæftigelsen i kultur, fritid og anden service endda under 2013-niveau.

  Figur 3. Lønmodtagerbeskæftigelse, indeks 100 = januar 2013

  Figur 3. Lønmodtagerbeskæftigelse, indeks 100 = januar 2013

  Kilde: Statistikbanken LBESK03

  Figuren viser samtidig, at selvom industrien står for en pænt stor andel af faldet i lønmodtagerbeskæftigelsen – knap 8½ pct. – så har branchen faktisk klaret sig relativt bedre end gennemsnittet indtil videre i coronakrisen. Industrien havde dog ikke haft ligeså stor fremgang som de øvrige brancher op til krisens udbrud. Omvendt var fremgangen i Erhvervsservice dobbelt så stor som i gennemsnit, så trods et stort dyk siden toppen i februar, er beskæftigelsen her stadig godt 15 pct. højere end i begyndelsen af 2013.

  Der foreligger endnu ikke kommunefordelte lønmodtagerbeskæftigelsestal. De offentliggøres næste gang – med tal for andet kvartal 2020 – i slutningen af september måned.

  Læs flere artikler 

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Teis Bay Andersen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3769

  E-mail: tban@kl.dk