Gå til hovedindhold

Nyt om Dansk økonomi 2020

32 resultater

Regeringen nedjusterer forventningen til 2021

21. dec. 2020
Nyhed
Analyser
Økonomi

Regeringen har nedjusteret dens forventning til væksten i dansk økonomi i 2021. Den fortsatte påvirkning fra pandemien spiller ind på forventningerne til væksten. Beskæftigelsen skønnes at komme sig hurtigere af coronakrisen end i tidligere vurderinger med et mindre fald i år. Regeringen har blandt andet derfor nedjusteret dens skøn for de offentlige underskud. Underskuddene i de kommende år ventes nu at blive mindre end i årene efter finanskrisen.

Aftagende genopretning af beskæftigelse

21. dec. 2020
Nyhed
Analyser
Økonomi

Beskæftigelsen for lønmodtagere er steget fem måneder i træk men ligger stadig lavere end før coronakrisen. De største fald i lønmodtagerbeskæftigelsen ses på Bornholm og i København. Faldet for lønmodtagere i København udgør knap 43 pct. af faldet i hele landet. Faldet i de præsterede arbejdstimer var kraftigt og overgik faldet i antal beskæftigede som følge af hjemsendelser og nedlukning mv. De private serviceerhverv bidrog derfor også mest til nedgangen i de samlede arbejdstimer lagt på arbejdspladserne.

Afdæmpning på arbejdsmarkedet og i økonomien

02. dec. 2020
Nyhed
Analyser
Økonomi

Ledigheden har været faldende siden den kraftige stigning i foråret. Den positive udvikling har dog aftaget de seneste måneder med mindre fald i ledigheden. Der har været store udsving i ledigheden gennem coronakrisen i alle dele af landet. De største stigninger i antallet af ledige ses i hovedstadsområdet. Erhvervstilliden faldt lidt i november måned. Konjunkturindikatoren gik tilbage for industrien, mens den steg lidt for serviceerhverv.

Delvis genopretning af dansk økonomi

02. dec. 2020
Nyhed
Analyser
Økonomi

Dansk økonomi gik kraftigt frem i tredje kvartal, så omtrent halvdelen af forårets nedgang blev genoprettet. Beskæftigelsen har udvist mindre udsving især som følge af lønkompensationsordningen. Regeringens vækstskøn fra august ser i lyset af de seneste tal for negativt ud for 2020, mens det for 2021 ser ud til at kunne være for optimistisk. Nedgangen i økonomien er domineret af tre brancher og især indenfor industrieksport og private serviceerhverv.

Ledigheden er steget mest på Bornholm og i Københavnsområdet

04. nov. 2020
Nyhed
Analyser
Økonomi

Bruttoledigheden er faldet fire måneder i træk med i alt 21.500 personer. Faldet kommer ovenpå en endnu stigning på 54.500 personer under den første del af coronakrisen. De største stigninger i ledigheden på landsdelsniveau er sket på Bornholm og i Københavnsområdet. Ledigheden er generelt vokset mest i landsdelene med det højeste niveau før krisen. På kommuneniveau findes de største relative stigninger i antal ledige omkring hovedstadsområdet og i et bælte fra Århus og ned til Esbjerg og Trekantområdet.

Stor bølgegang i erhvervstilliden

04. nov. 2020
Nyhed
Analyser
Økonomi

Erhvervstilliden er delvist genoprettet efter den historisk tilbagegang i foråret. Tilliden ligger dog stadig lavt især som følge af, at serviceerhvervene fortsat er hårdt ramt af coronakrisen. Konjunkturindikatoren for industrien har omtrent indhentet det som tabtes i starten af krisen. Detailhandelen ligger højere end før krisen startede, mens billedet i bygge- og anlægsbranchen stadig er lidt svagere. En større andel af bygge- og anlægsvirksomhederne mangler efterspørgsel end for et år siden.