Gå til hovedindhold
Nyhed
Analyser
Økonomi

Konvergensprogram 2020: Offentligt underskud i 2020 kan blive det største siden 1982

Finansministeriet har udgivet Konvergensprogram 2020. Som følge af den usikkerhed, Coronakrisen har medført, er programmet i en reduceret udgave. Konvergensprogrammet indeholder derfor hverken en mellemfristet fremskrivning eller skøn over strukturel saldo og strukturel BNP. I stedet er programmet en opdateret version af tre scenarier, som ministeriet udgav i april. Den mest markante justering er, at Finansministeriet nu skønner, at der i 2020 kan blive det største offentlige underskud siden 1982.

05. jun. 2020
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Fald i BNP kan blive kraftigere end Finanskrisen 

  I Konvergensprogram 2020 arbejder Finansministeriet med tre forskellige scenarier for udviklingen i dansk økonomi. Scenarierne er vækstmæssigt identiske med tre scenarier, som Finansministeriet fremlagde i starten af april. De er kategoriseret efter, hvor hurtig tilpasningen fra det nuværende delvist nedlukkede Danmark bliver, hvilket der fortsat hersker betydelig usikkerhed om. Dertil kommer den øvrige usikkerhed om forbrugere og virksomheders adfærd, samt udviklingen i udlandet.

  De to mildeste scenarier består af kraftige fald i BNP i 2020 – hhv. -3 og -4,4 pct. – men en tilsvarende stærk vækst i 2021, hhv. 3,9 pct. ved hurtig genopretning og 4,8 pct. ved gradvis genopretning. De to scenarier svarer derfor reelt til to års ”vækstpause” hvor BNP i 2021 omtrentligt når niveauet for 2019.

  I det voldsomste scenarie, hvor der kun er en begrænset genopretning, forudsættes et fald i BNP på -6 pct. i 2020, mens det skønnes at væksten i 2021 bliver på 2,5 pct. Det ville i givet fald være et kraftigere dyk i BNP end under Finanskrisen, hvor BNP-væksten var -4,9 pct. i 2009 efter -0,5 pct. i 2008.

  Figur 1. Udviklingen i BNP

  Figur 1. Udviklingen i BNP

  Kilde: Statistikbanken og Finansministeriet

  Største offentlige underskud siden starten af 1980’erne

  Som følge af det store økonomiske tilbageslag, samt de omfattende hjælpepakker til at afbøde de økonomiske konsekvenser af Coronakrisen, ventes et historisk stort underskud i 2020. I det mildeste af Finansministeriets tre scenarier i Konvergensprogram 2020 skønnes et underskud på 7¼ pct. af BNP, mens der i scenariet med kun en begrænset tilpasning ventes underskud på 9 pct. af BNP. Det ville i givet fald være det største underskud siden hhv. 1983 eller 1982.

  Figur 2. Offentlig saldo

  Figur 2. Offentlig saldo

  Kilde: Statistikbanken og Finansministeriet

  Forværringen af den offentlige saldo ventes at blive væsentlig mindre i 2021, hvor underskuddet skønnes i intervallet 1¾ til 3¾ pct. af BNP. Forskellen skyldes i et vidt omfang, at svækkelsen af den offentlige saldo i 2020 kommer fra midlertidige tiltag til at afhjælpe krisen. Således skønner Finansministeriet, at mere end 100 mia. kr. af svækkelsen – lige under 5 pct. af BNP – skal tilskrives midlertidige engangsforhold.

  Konvergensprogram 2020 indeholder ingen skøn over den strukturelle saldo, hvilket tilskrives de exceptionelle omstændigheder ved Coronakrisen. Det fremgår dog af konvergensprogrammet, at der i regeringens økonomiske redegørelse, som forventes at udkomme senere i maj måned, vil indgå skøn over den strukturelle saldo.

  Programmet indeholder heller ikke fremskrivninger udover 2021, dvs. der er ikke et opdateret mellemfristet forløb og ny beregning af det finanspolitiske råderum.

  Læs flere artikler

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Teis Bay Andersen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3769

  E-mail: tban@kl.dk