Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Demografi og befolkning
Demografi

Vælgergrundlaget ved kommunalvalg 2021

Formålet med dette analysenotat er at give et indtryk af antallet af nye vælgere i kommunerne ved det kommende kommunalvalg.

21. maj 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner

  • Ved kommunalvalget i 2021 kan der forventes 1.042.000 nye vælgere i kommunerne.
  • Flytninger er den væsentlige årsag til det store antal nye vælgere. Blandt vælgere ved valget i 2017 vil 610.000 personer således bo i en ny kommune i 2021. Antallet af flyttede vælgere var lavere i 2017 end det forventes i 2021.
  • Udover flytningerne vil der være 433.000 helt nye vælgere. De helt nye vælgere er fordelt på 276.000 nye unge vælgere og 157.000 nye indvandrede med stemmeret.
  • I 2021 forventes de helt nye vælgere sammen med tilflytterne at udgøre 22 pct. af vælgerne. Det er en højere andel end ved kommunalvalget i 2017, hvor 21 pct. var nye vælgere.
  • Det er især unge, som bliver vælgere i en ny kommune. Ud af de beregnede 1.042.000 nye vælgere ved KV21 vil 564.000 være i alderen 18-29 år, svarende til 54 pct. af alle de nye vælgere. Andelen af nye vælgere falder med alderen. Blandt 18-29-årige er 63 pct. af vælgerne nye, blandt 30-39-årige er 31 pct. nye og blandt 90+-årige er 3 pct. nye.
  • Der er stor forskel på den forventede andel nye vælgere i kommunerne. Yderpunkterne udgøres af Thisted med 14 pct. nye vælgere og Frederiksberg med 33 pct. nye vælgere. De kommunale forskelle afspejler primært tilflytning af fra andre kommuner.
  • Kommuner med hhv. store og små andele af nye vælgere danner et tydeligt geografisk mønster. Des tættere kommunerne er på et af de to centre, Århus og især København, des højere andel nye vælgere kan der forventes ved kommunalvalget i 2021.

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lasse Vej Toft

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3512

  E-mail: lvt@kl.dk