Gå til hovedindhold

Demografi og befolkning

Flygtninge og indvandreres bosætning

02. aug. 2023
Analyser
Demografi og befolkning
Demografi

Formålet med dette analysenotat er at beskrive indvandreres flytninger siden deres ankomst til Danmark. Her er det interessant, om flygtningene flytter mod de større byer, eller de ønsker at være uden for de store befolkningskoncentrationer, eller de bliver boende det område, hvor de blev sendt hen.

Unge der bor i barndomskommunen

26. okt. 2022
Analyser
Demografi og befolkning
Demografi

Dette analysenotat har til formål at beskrive unge danskeres flyttemønstre over tid ved at fokusere på dén gruppe, der som voksne bor i deres barndomskommune. Gruppen defineres som andelen af personer der boede i kommunen i det år de fyldte 15, som også gør det i det år de fylder 35.

Urbaniseringen i Danmark de seneste 100 år

17. mar. 2022
Analyser
Demografi og befolkning
Demografi

Formålet med dette analysenotat er at afdække urbaniseringen de seneste 100 år, med særligt fokus på udviklingen for hovedstadsområdet og udviklingen for de største provinsbyer.

Tilbageflytning over tid

08. dec. 2021
Analyser
Demografi og befolkning
Demografi

Denne analyse har til formål at beskrive flyttemønstret for unge danskere over tid og mellem kommuner. Baggrund er, at unge mellem 17 og 40 år flytter langt mere end børn og voksne over 40 år, hvorfor unges flyttemønstre er væsentlige i forhold til de demografiske ændringer. Her er særligt fokus på andelen af tilbageflyttere, der defineres som gruppen af unge, der efter de er blevet 15 år er fraflyttet deres barndomskommune i mindst to år og er vendt tilbage inden de er fyldt 35.

Vælgergrundlaget ved kommunalvalg 2021

21. maj 2021
Analyser
Demografi og befolkning
Demografi

Formålet med dette analysenotat er at give et indtryk af antallet af nye vælgere i kommunerne ved det kommende kommunalvalg.

Hvor lang tid bor man alene efter partnerens død?

29. mar. 2019
Analyser
Demografi og befolkning
Demografi

Formålet med dette analysenotat er at se på, hvor lang tid de ældre bor alene efter deres partners død, og til de selv dør.