Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Demografi og befolkning
Demografi

Unges flyttemønstre - Tilbageflytninger

Analysen afdækker mønstre i flytninger for 1979-fødselsårgangen, med fokus på hvor de bor når de ved indgangen til 2013 er 33 år.

14. feb. 2014
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det nye sted. Blandt sidstnævnte er de mennesker, som flytter tilbage til det sted de har oprindelse og tilknytning til fra barndommen, kaldet tilbageflyttere. Der kan være en særlig ressource, at bysbørnene flytter tilbage, eksempelvis efter endt uddannelsesforløb, ved at de kan have en mangeårig karriere som erhvervsaktiv. Denne analyse afdækker mønstre i flytninger for 1979-fødselsårgangen, med fokus på hvor de bor når de ved indgangen til 2013 er 33 år.

  Analysens hovedkonklusioner

  • Blandt borgere i begyndelsen af 30’erne bor 42,0 pct. i den kommune hvor de er vokset op.
  • Knap 2 ud af 3 (63,7 pct.) har været fraflyttet oprindelseskommunen i en længere periode.
  • Blandt dem som har været fraflyttet, er ca. hver syvende igen bosiddende i oprindelseskommunen når de er i begyndelsen af 30’erne.
  • Jo længere de unge flytter væk fra oprindelseskommunen, jo større andel er der som er arbejdsmarkedsaktive.
  • Der er markante forskelle i flyttemønstre, afhængig af i hvilken kommune man har sin oprindelse.
  • Jo mindre urbaniseret oprindelseskommunen er, jo større andel er arbejdsmarkedsaktive.
  • Hvis forældrene, og især mor, bor i oprindelseskommunen er der en større tilbøjelighed til at flytte tilbage.
  • Hvis man har børn i husstanden er der en større tilbøjelighed til at flytte tilbage til oprindelseskommunen.
  • Kvinder flytter i højere grad tilbage til oprindelseskommunen end mænd.

  Dokumenter

  Kontakt

  Kontorchef

  Søren Lindemann Aagesen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3805

  E-mail: saa@kl.dk