Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Demografi og befolkning
Demografi

Udvikling i byernes folketal

Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i folketallet for byerne i Danmark. Herunder belyses udviklingen forskellige størrelsesgrupper af byer, og der afdækkes, hvordan udviklingen i folketallet varierer indenfor grupperne. Herunder findes eksempelvis, at der selv blandt de små byer er nogle, som har stigende folketal, mens andre har faldende.

10. okt. 2016
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner

  • Folketallet i Danmark er steget fra 5,4 mio. i 2006 til 5,7 mio. i 2016, svarende til en stigning på 5,2 pct.
  • Befolkningsvæksten er overordnet set sket indenfor alle størrelsesgrupper af byer, mens landdistrikterne og de små landsbyer samlet set har haft fald i folketallet.
  • Blandt byer med flere end 20.000 indbyggere har stort set alle haft stigende folketal.
  • For grupperne af byer gælder, at jo mindre byerne er, jo flere har oplevet fald folketallet. Herfra er især undtaget byerne med mellem 2.000 og 4.999 indbyggere, som samlet set har forøget folketallet med 6,6 pct. · Samtidig gælder, at jo nærmere byen ligger en af de største byer, jo mere gunstig en udvikling har der været i folketallet. ”Pendlerbyerne” har haft de største stigninger, mens ”landdistriktsbyerne” har haft de mindste stigninger eller direkte fald.
  • Ikke blot små byer i landets yderområder oplever fald i folketallet, men også en række større byer oplever betydelige fald. Eksempelvis er der blandt de 55 byer i størrelsesgruppen 5.000 til 9.999 indbyggere, 13 som har haft faldende folketal i perioden 2006 til 2016, svarende til 24 pct. af byerne.

  Dokumenter

  Kontakt

  Kontorchef

  Søren Lindemann Aagesen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3805

  E-mail: saa@kl.dk