Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Demografi og befolkning
Demografi

Småøerne i Danmark

Småøerne skiller sig ud fra resten af landet på en række punkter. Blandt andet, så kan småøerne være særlig udfordret i forhold til infrastrukturen, hvor transport til og fra småøerne kan være forbundet med betydelige transportomkostninger i tid og penge. Nogle kæmper med affolkning, mens andre oplever øget tilflytning. Dette notat afdækker nogle af de demografiske forskydninger der finder sted.

13. sep. 2016
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner

  • Folketallet på småøerne i Danmark er samlet set mere end halveret siden 1930, svarende til et fald på 51,2 pct.
  • Alene siden år 2000 har faldet været 14,7 pct.
  • Syv af småøerne har dog haft fremgang i folketallet siden år 2000. Heraf er 3 brofaste småøer og 4 ikke-brofaste småøer.
  • Især har Masnedø og Tunø haft betydelig fremgang i folketallet. Masnedø er brofast med Sjælland, mens der til Tunø er en færge-forbindelse fra Hou i Østjylland.
  • Aldersgennemsnittet blandt befolkningerne på småøerne er 53,3 år, hvilket er betydeligt højere end for landet generelt (41,1 år).
  • Gennemsnitsalderen er de senere år steget mere end 3 gange så meget på småøerne, sammenlignet med landet som helhed.
  • På småøerne udgør børn og unge 0-18 år 13,8 pct. af befolkningen, mens det tilsvarende er 21,9 pct. for Danmark som helhed.
  • På Strynø, Alrø, Venø og Anholt udgør børn og unge dog omtrent lige så stor en andel, som for landet generelt.
  • Ældre 65+ udgør mere end hver tredje borger på småøerne, mens det er færre end hver femte på landsplan.
  • Særlig høj andel af ældre 65+ findes på Femø, Askø, Nyord og Tunø, hvor andelen er højere end 50 pct.

  Dokumenter

  Kontakt

  Kontorchef

  Søren Lindemann Aagesen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3805

  E-mail: saa@kl.dk