Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Demografi og befolkning
Demografi

Småøerne i Danmark

Småøerne skiller sig ud fra resten af landet på en række punkter. Blandt andet, så kan småøerne være særlig udfordret i forhold til infrastrukturen, hvor transport til og fra småøerne kan være forbundet med betydelige transportomkostninger i tid og penge. Nogle kæmper med affolkning, mens andre oplever øget tilflytning. Dette notat afdækker nogle af de demografiske forskydninger der finder sted.

13. sep. 2016
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner

  • Folketallet på småøerne i Danmark er samlet set mere end halveret siden 1930, svarende til et fald på 51,2 pct.
  • Alene siden år 2000 har faldet været 14,7 pct.
  • Syv af småøerne har dog haft fremgang i folketallet siden år 2000. Heraf er 3 brofaste småøer og 4 ikke-brofaste småøer.
  • Især har Masnedø og Tunø haft betydelig fremgang i folketallet. Masnedø er brofast med Sjælland, mens der til Tunø er en færge-forbindelse fra Hou i Østjylland.
  • Aldersgennemsnittet blandt befolkningerne på småøerne er 53,3 år, hvilket er betydeligt højere end for landet generelt (41,1 år).
  • Gennemsnitsalderen er de senere år steget mere end 3 gange så meget på småøerne, sammenlignet med landet som helhed.
  • På småøerne udgør børn og unge 0-18 år 13,8 pct. af befolkningen, mens det tilsvarende er 21,9 pct. for Danmark som helhed.
  • På Strynø, Alrø, Venø og Anholt udgør børn og unge dog omtrent lige så stor en andel, som for landet generelt.
  • Ældre 65+ udgør mere end hver tredje borger på småøerne, mens det er færre end hver femte på landsplan.
  • Særlig høj andel af ældre 65+ findes på Femø, Askø, Nyord og Tunø, hvor andelen er højere end 50 pct.

  Dokumenter

  Kontakt

  Kontorchef

  Søren Lindemann Aagesen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3805

  Email: saa@kl.dk