Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Arbejdsmarked og uddannelse
Analyser: Social, sundhed og ældre

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet fra 2010 til 2015 sammenlignet med øvrige borgere (18-64 år).

11. maj 2017
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner

  • Psykiatriske patienter har generelt en langt løsere tilknytning til arbejdsmarkedet end øvrige borgere. Knap 20 pct. af psykiatriske patienter i 2015 er i ordinær beskæftigelse mod 70 pct. blandt øvrige borgere i alderen 18-64 år. Dertil kommer ca. 11 pct. under uddannelse og 2 pct. i fleksjob i begge grupper.
  • Fra 2012 til 2015 er andelen af psykiatriske patienter, der enten er i job (inkl. fleksjob) eller under uddannelse steget fra 27,6 pct. til 31,9 pct., svarende til en relativ stigning på 16 pct. Det er en større stigning end blandt øvrige borgere i samme aldersgruppe – også når der tages højde for, at psykiatriske patienter generelt og i stigende grad er yngre end den øvrige befolkning (aldersstandardisering).
  • Stigningen skyldes især, at andelen under uddannelse og andelen i fleksjob er steget markant. Stigningen i antal i fleksjob skal ses i lyset af ændringer af reglerne vedr. fleksjob, som efter 2013 gør det muligt at få fleksjob på kun få timer om ugen.
  • Stigningen i andelen i beskæftigelse eller under uddannelse er mest markant blandt personer med udviklingsforstyrrelser (ADHD og autisme) og blandt personer med svære psykiske lidelser som skizofreni eller bipolar affektiv sindslidelse.
  • Stigningen i andelen, der er i beskæftigelse eller under uddannelse, kan ikke direkte tolkes sådan, at psykisk syge generelt er kommet tættere på arbejdsmarkedet, eller at indsatsen er blevet bedre. Det kan også skyldes, at gruppen af psykiatriske patienter har ændret sig i takt med det stigende antal personer som udredes for psykiatriske lidelser, især udviklingsforstyrrelser.

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Bodil Helbech Kleist

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3636

  E-mail: bohh@kl.dk