Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Arbejdsmarked og uddannelse
Analyser: Social, sundhed og ældre

Hvad kendetegner personer visiteret til ressourceforløb?

Formålet med dette analysenotat er at give et indtryk af de personlige udfordringer, der kendetegner den gruppe, som skal ind på arbejdsmarkedet via ressourceforløbene.

21. jun. 2016
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner

  • Mere end 60 pct. af ressourceforløbsdeltagerne er kvinder. Sandsynligheden for ressourceforløb er størst blandt 30-49-årige. Næsten 80 pct. af deltagerne har danske oprindelse, men sandsynligheden for ressourceforløb er 2,4 gange større blandt personer med ikke-vestlig oprindelse.
  • Ressourceforløbsdeltagerne mangler ofte uddannelsesmæssige kompetencer. 58 pct. af ressourceforløbsdeltagerne er ufaglærte. Blandt de yngre har halvdelen ikke taget folkeskolens afgangsprøve i skriftlig dansk og skriftlig matematik, og blandt dem, der har taget afgangsprøven, har en større andel klaret sig dårligt.
  • Ressourceforløbsdeltagerne har ofte modtaget offentlig forsørgelse i lang tid før ressourceforløbet starter. I gennemsnit har en person modtaget offentlig forsørgelse (ekskl. SU mv.) i 9,5 år i perioden fra 1994 og frem til overgangen til ressourceforløb.
  • Der er indikationer for, at deltagere i ressourceforløb har et dårligt helbred. I forhold til en kontrolgruppe har ressourceforløbsdeltagere mere end dobbelt så ofte kontakt med lægen i løbet af et år (hhv. 6 og 14 gange årligt). Tilsvarende er mere end dobbelt så stor en andel hospitalsindlagt i løbet af et år (hhv. 9 og 21 pct. årligt.)
  • Mange ressourceforløbsdeltagere har været i behandling for psykisk sygdom. I alt har mere end 60 pct. været behandlet for psykiske lidelser i løbet af en 5-årig periode. Det er en 7 gange højere andel end i kontrolgruppen. Især i de yngre aldersgrupper har en stor andel været i behandling. Personer i ressourceforløb har 20-80 gange større sandsynlighed for at have være registreret med en række udvalgte psykiatriske diagnoser end kontrolgruppen (blandt andet ift. personlighedsforstyrrelser, depression og belastningsreaktioner).  Ofte har den enkelte person været berørt af flere forskellige diagnoser.
  • Der er store forskelle på, hvilke udfordringer den enkelte ressourceforløbsdeltagere er berørt af. Der kan være tale om både fysiske, psykiske, kompetencemæssige og sociale udfordringer. 

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lasse Vej Toft

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3512

  E-mail: lvt@kl.dk