Tema KL's input til nærhedsreform

Beskæftigelse

På beskæftigelsesområdet er der brug for en nærhedsreform, som tager et grundlæggende opgør med en alt for centralt styret og regeldomineret indsats. Der er brug for mere plads til faglighed og tillid til det, der burde være kernen: At kommunerne altid tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov og forudsætninger.

En nærhedsreform skal bygge på tillid og på, at alle ønsker at komme i arbejde. Langt de fleste klarer det selv. Ressourcerne skal bruges til at gøre en forskel for borgere og virksomheder. Udsatte borgere med komplekse udfordringer skal mødes med en helhedsorienteret og koordineret indsats.

Der er en række erfaringer fra coronanedlukningen, som er meget relevante at inddrage i en nærhedsreform på beskæftigelsesområdet. Først og fremmest, at den aktive beskæftigelsesindsats fortsatte, da jobcentrene blev lukket ned, og beskæftigelsesloven suspenderet. Jobcentrene holdt kontakt med alle målgrupper, og langt de fleste borgere sagde frivilligt ja til at deltage. Og det helt uden den statslige styring og kontrol, som ellers er kendetegnet for området.

KL foreslår, at vi bruger 2021 til en modernisering af hele beskæftigelsesområdet. KL vil præsentere en række forslag hertil.

Pejlemærker

Pejlemærker Målet er job - borgerne viser vejen

KL forslår bedre muligheder for en fleksibel og helhedsorienteret indsats, og tryghed om borgernes økonomi. Der er brug for mere plads til faglighed og tillid til det, der burde være kernen: At hjælpe voksne uden fodfæste på arbejdsmarked tilbage i job eller uddannelse. KL har tre pejlemærker for en styrket indsats for voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet.

Pejlemærker

Pejlemærker Genstart: Fælles om vejen til job

KL har udarbejdet en række pejlemærker for fremtidens beskæftigelsesindsats, som spiller ind i arbejdet med en nærhedsreform. Opgaven for vores beskæftigelsessystem skal være at sikre kvalificeret og fremtidssikret arbejdskraft til virksomhederne og en indsats baseret på borgerens behov, potentialer og aktive medvirken.

Forslag

Forslag Virtuelt Jobunivers

Jobparate ledige skal som udgangspunkt betjene sig selv i et nyt Virtuelt Jobunivers i den første del af ledighedsperioden. Det vil give en beskæftigelsesindsats, der i langt højere grad tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov.

Beskrivelse af KL's forslag om et Virtuelt Jobunivers

Nyheder

×

Log ind