KL's input til nærhedsreform

Beskæftigelse

På beskæftigelsesområdet er der brug for en nærhedsreform, som tager et grundlæggende opgør med en alt for centralt styret og regeldomineret indsats. Der er brug for mere plads til faglighed og tillid til det, der burde være kernen: At kommunerne altid tager udgangspunkt i borgernes behov og forudsætninger.

En nærhedsreform skal bygge på tillid og på, at alle (med få undtagelser) ønsker at komme i arbejde. Langt de fleste klarer det selv. Ressourcerne skal bruges til at gøre en forskel for borgere og virksomheder. Udsatte borgere med komplekse udfordringer skal mødes med en helhedsorienteret og koordineret indsats.

Der er en række erfaringer fra coronanedlukningen, som er meget relevante at inddrage i en nærhedsreform på beskæftigelsesområdet. Først og fremmest, at den aktive beskæftigelsesindsats fortsatte, da jobcentrene blev lukket ned og beskæftigelsesloven suspenderet. Jobcentrene holdt kontakt med alle målgrupper, og langt de fleste borgere sagde frivilligt ja til at deltage. Og det helt uden den statslige styring og kontrol, som ellers er kendetegnet for området.

KL foreslår:

  • At lovens intention om en individuel og behovsorienteret indsats tages alvorligt. Alle forløb i jobcentrene skal tage udgangspunkt i borgernes ønsker og medarbejdernes faglige vurdering ift. form og indhold vedr. samtaler og tilbud. Ledelsen og medarbejderne får frihed til i samspil med borgere og virksomheder at udvikle meningsfulde indsatser og forløb.
  • At alle krav om antal samtaler og tilbud på specifikke tidspunkter fjernes. Det samme med rigide krav til indhold og form (fysisk/virtuel) vedr. samtaler. Vi skal væk fra tjeklistekulturen og hen til, at medarbejderne i højere grad kan være forandringsagenter, som i samarbejde med borgerne skaber bevægelse frem mod at få den ledige i job.
  • At det digitale ”univers” er ændret til en let overskuelig selvbetjeningsplatform, hvor alle oplysninger er samlet ét sted – så borgeren kun skal orientere sig her. Her bookes samtaler og ansøges om tilbud, og borgeren kan løbende følge hele sagsgangen.
  • At jobcentrene ikke skal bruge så meget af tiden på at forholde sig til den statslige kontrol. Det skærpede tilsyn skal droppes, få relevante resultatorienterede nøgletal skal sikre fokus på kernen; at beskæftigelsesindsatsen bistår med job og arbejdskraft. Og de mange ressourcer, der bruges til styring og kontrol, kan i stedet anvendes på borgernær service.

Nyheder