Gå til hovedindhold
Sundhed

Dokumenter og materialer

På denne side kan du downloade KL's håndbog om sundhedsklynger og KL's inspirationskatalog til sundhedsklyngerne samt KL's datapakker lavet til borgmestermøder om sundhedsklynger.

Indhold

  KL har udarbejdet en håndbog om sundhedsklynger. Håndbogen præsenterer indholdet i den politiske aftale om etableringen af sundhedsklynger og den vedtagne ændring af sundhedsloven på en kort og præcis måde. 

  Håndbog om syndhedsklynger (pdf)

  Følg forslaget på Folketingets hjemmeside

  KL og KKR har i maj-juni 2022 arrangeret regionale møder for alle borgmestre, for at drøfte kommunernes rolle i sundhedsklyngerne. KL har i den forbindelse udarbejdet et inspirationskatalog, der har til formål at inspirere til og give eksempler på udfordringer og problemstillinger, der kan adresseres i de kommende sundhedsklynger.

  Inspirationskatalog

  Sundhedsdatastyrelsen nu udarbejdet første datapakke til sundhedsklyngerne. Pakken indeholder data vedr. populationsoverblik, de sårbare ældre, kroniker- og psykiatriområdet.

  Datapakker til sundhedsklyngerne (esundhed.dk)

  På længere sigt skal sundhedsklyngernes databehov indtænkes i udviklingen af eksisterende datadelingsværktøj f.eks. ”Data på Tværs”.

  Forud for de regionale borgmestermøder har KL, som tillæg til inspirationskataloget, udarbejdet en datapakke til hver klynge. Datapakkerne har til formål at give et indblik i klyngens population, give input til prioritering af indsatser samt give inspiration til videre undersøgelser. Nationalt udarbejdes der også datapakker til sundhedsklyngerne. Disse forventes udsendt i sommeren 2022 og KL vil linke til dem, når de kommer.

  Nedenfor kan KL’s datapakker downloades:

  Nordjylland

  Datapakke Midt (Nordjylland).pdf

  Datapakke Nord (Nordjylland).pdf

  Datapakke Syd (Nordjylland).pdf

  Datapakke Vest (Nordjylland).pdf

  Midtjylland

  Datapakke - Horsensklyngen.pdf

  Datapakke - Midtklyngen.pdf

  Datapakke - Vestklyngen.pdf

  Datapakke - Århusklyngen.pdf

  Datapakke - Randersklyngen.pdf

  Syddanmark

  Datapakke Lillebælt.pdf

  Datapakke sydvestjysk.pdf

  Datapakke sønderjysk.pdf

  Datapakke - Fynsklyngen.pdf

  Sjælland

  Datapakke - Klynge Roskilde-Køge.pdf

  Datapakke - Klyngen Holbæk.pdf

  Datapakke - Klyngen Nykøbing Falster.pdf

  Datapakke - Klyngen Næstved-Slagelse.pdf

  Hovedstaden

  Datapakke - Klynge Syd (Hovedstaden).pdf

  Datapakke - Klynge Nord (Hovedstaden).pdf

  Datapakke - Klynge Midt (Hovedstaden).pdf

  Datapakke - Klynge Byen.pdf

  Datapakke - Bornholm.pdf

  KL og Danske Regioner har udarbejdet en guide som skal tjene som inspiration til, hvordan kommuner og regioner i fællesskab kan følge op på iværksatte indsatser og anvendelsen af de fælles midler i sundhedsklyngerne.

  Guide på opfølgning på i gangsatte initiativer i sundhedsklynger.pdf

  Der er i 2022 og 2023 afsat 80 mio. kr. fra centralt hold til opstart af samarbejdet i sundhedsklyngerne. 40 mio. kr. pr. år tilfalder kommunerne, og de resterende 40 mio. kr. pr. år tilfalder regionerne. Pengene skal understøtte klyngerne som en drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen gennem bl.a. udvikling af konkrete indsatser.

  Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner er enige om, at midlerne skal anvendes til udviklingsinitiativer, og ikke i udgangspunktet sekretariatsbetjening eller drift. Det er aftalt, at kommuner hhv. regioner under ét fordeler hver 40 mio. kr. til sundhedsklyngerne efter indbyggertal. Læs mere i notater om økonomien i klyngerne.

  Sundhedsklyngeøkonomi for 2022.pdf

  Sundhedsklyngeøkonomi for 2023 (revideret pr. november 2022).pdf

  Kommunal finansiering af sundhedsklyngerne fordelt på kommuner.pdf

  Sidst opdateret: 23. februar 2024

  Links