Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Sundhedsstyrelsen har d. 28. september 2023 offentliggjort reviderede kvalitetstandarder for de kommunale akutfunktioner.

Indhold

  Baggrund for kvalitetsstandarderne 

  Sundhedsstyrelsens revision sker med afsæt i den politiske aftale om en sundhedsreform fra maj 2022. Hér fremgår det bl.a., at ”Sundhedsstyrelsen vil i 2022 få til opgave at levere de nærmere faglige kvalitetskrav og -anbefalinger til de kommunale akutfunktioner, herunder nye krav og anbefa-linger om rådgivning fra sygehusene, kommunal IV-behandling mv. inden for den aftalte økonomiske ramme”. 

  Med den politiske aftale afsættes 50 mio. kr. i 2022 og 125 mio. kr. årligt i 2023 og fremover til kommuner (100 mio. kr.) og regioner (25 mio. kr.) til at løfte de kommunale akutfunktioner og rådgivningen her. 

  Opmærksomhedspunkter fra KL

  KL har en række opmærksomhedspunkter til kommunerne i forhold til en række af de nye krav og anbefalinger, konkret i forhold

  • Styrket kapacitet i akutfunktionen
  • Varetagelse af IV-behandling i akutfunktionen
  • Målgruppe for indsatser i akutfunktionen
  • Samarbejde om den præhospitale indsats

  Du kan læse mere i linksene nedenfor.

  Sidst opdateret: 26. januar 2024

  Links

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Karen Marie Myrndorff

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3489

  E-mail: kmm@kl.dk

  Chefkonsulent

  Jacob Meller Jacobsen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3852

  E-mail: jjc@kl.dk