Gå til hovedindhold
Analyser

Fælles Sprog III sundhedsfremme og forebyggelse (Sundhedslovens §119) og genoptræning efter sygehusophold (Sundhedslovens §140)

KL og kommunerne udarbejder et bedre datagrundlag til belysning af den kommunale rehabiliteringsindsats målrettet borgere med kronisk sygdom og den kommunale genoptræningsindsats.

Indhold

  Formål

  Kommunerne og KL udviklede i 2018 og 2019 Fælles Sprog III til sundhedsfremme og forebyggelse (Sundhedslovens § 119) og genoptræning efter sygehusophold (sundhedslovens § 140).

  Det betyder, at de nye tilstande og indsatser skal understøtte de daglige arbejdsgange gennem beslutningsstøtte i IT-systemerne og ensartet dokumentation - som kan genfindes, genkendes og genanvendes. Derudover skal datagrundlaget bidrage til et bedre grundlag for styring og kvalitetsudvikling.

  I ØA 2023 blev der indgået aftale mellem KL og Regeringen om, at kommunerne skal begynde at implementere Fælles Sprog III på § 119 og § 140 i 2023 og ved udgangen af 2025 skal kommunerne levere data via KLGateway. Det er blevet meldt ud til kommunerne via Budgetvejledningen og Nyhedsbreve til Sundheds- og Socialdirektørerne. 

  Samtidig er der sat i pilotprojekt i gang, der blandt andet har fokus på at få en god dokumentationspraksis og intuitiv brugergrænseflade i IT-fagsystemet, sammenhæng til øvrig dokumentation, gode data til kvalitetsudvikling og KLGateway.

  Materiale 

  Vejledningen målrettet kommuner og tilhørerende materialer er tilgængelige på siden nedenfor. Detil kan information og afvikling af FSIII ift. hjemmeplejen samt hjemmesygeplejen findes hos KOMBIT her:

  Fælles Sprog III (kombit.dk)

  Hvor kan du få mere at vide?

  Tilmeld dig KL's nyhedsbrev om arbejdet med §§ 119 & 140 

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Rikke Duvier Holmberg

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3449

  E-mail: ridh@kl.dk

  Specialkonsulent

  Mia Francis Ferneborg

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3246

  E-mail: mfrf@kl.dk