Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre
Analyser

Projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata'

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal styrkes. I den forbindelse er der behov for, at kommunernes sundheds- og ældredata gøres mere tilgængelige i og på tværs af kommuner og hos øvrige sundhedsaktører.

Indhold

  Det nære sundhedsvæsen skal styrkes ved at udvikle kvaliteten af og sammenhængen i de indsatser kommunerne hver dag planlægger, gennemfører og følger op på.

  En af vejene til nå dette mål er, at øge gennemsigtigheden og synligheden for at kunne planlægge, udføre og følge op mere effektivt.

  Der er derfor et stort behov for at kommunernes sundheds- og ældredata gøres mere tilgængelige i og på tværs af kommuner og i de mange sammenhænge, hvor de i øvrigt efterspørges og kan gøre en forskel for kvalitet og sammenhæng for borgerne.

  Med introduktionen af Fælles Sprog III har kommunerne lagt grundstenene til, at indsatserne på sundheds- og ældreområdet kan analyseres på baggrund af klassificerede, strukturerede data fra de kommunale EOJ-systemer.

  Disse data har potentialet til at understøtte en række centrale formål i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Her tænkes særligt på understøttelse af planlægning, styring, kvalitetsudvikling, forskning, borger-, patient- og pårørendeinddragelse, gennemsigtighed og synlighed af indsatser og effekt.

  Projektet 'Kommunale Sundheds- og ældredata i Spil' har derfor som det primære formål, at afdække og analysere hvordan valide data på sundheds- og ældreområdet i kommunerne gøres tilgængelige på en så effektiv og smidig måde som muligt for relevante parter.

  Projektet er bygget op omkring to centrale spor i forbindelse med at gøre valide data på sundheds- og ældreområdet i kommunerne tilgængelige er:

  1. Dataspor: Tilvejebringe fælleskommunale datasæt til brug i kommuner og øvrige sundhedsaktører

  2. Teknisk løsning: En fællesoffentlig løsning, hvortil de kommunale fagsystemer kan indberette klassificerede data, som valideres og videresendes til forskellige dataanvendelser.