Gå til hovedindhold
Sundhed
Forebyggelse
Børn og unge

Veje til et røgfrit ungeliv

Kræftens Bekæmpelse og Center for Forebyggelse i praksis har afholdt temadage om veje til et røgfrit ungeliv, hvor der blev gjort status, givet input og delt erfaringer om, hvordan kommuner baner vejen for et røgfrit ungeliv.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  I forlængelse af "Røgfri Fremtid" og KL's forebyggelsesudspil har Center for Forebyggelse i praksis og Kræftens Bekæmpelse afholdt to temadage om Veje til et røgfrit ungeliv med skolebaserede indsatser som fokus.

  For at indfri visionen om en røgfri generation 2030 arbejder kommunerne med en række initiativer for at forebygge rygning blandt børn og unge. Målet med skoleindsatsen er blandt andet at forebygge rygestart blandt børn og unge og tilbyde hjælp til de børn og unge, der allerede er begyndt at ryge. Vejene til et røgfrit ungeliv kan ikke mindst handle om at indføre røgfri skoletid og gennem undervisning at gøre eleverne bevidste om egne grænser og i stand til at tage et aktivt og velbegrundet valg i forhold til rygning – både nu og senere i livet.

  Formålet med dagen var at gøre status, give input og dele erfaringer om, hvordan kommuner baner vejen for et røgfrit ungeliv - gennem skolebaserede indsatser i henholdsvis grundskole og på ungdomsuddannelser.

  På temadagen deltog ledere og konsulenter fra kommuner, der har interesse i at styrke det tobaksforebyggende arbejde, herunder skolekonsulenter og sundhedskonsulenter.

  Temadagen vekslede mellem faglige oplæg og fælles drøftelser ud fra forskellige perspektiver på kommunens rolle i det lokale samarbejde om skolebaserede indsatser.

  • Røgfri skoletid i grundskolen
   • Hvad kan vi gøre? Hvordan griber vi det an?
   • Erfaringer med den forebyggende indsats X:IT
   • Hvordan får vi det til at passe ind i skolens fag – særligt SSF (Sundhed, Seksualitet og Familiekundskab)
  • Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser
   • Hvad kan vi gøre? Hvordan griber vi det an?
  • Nyt fra Kræftens Bekæmpelse om "Røgfri Fremtid", herunder nyt om snus og e-cigaretter

  Temadagen blev udbudt som en del af Den Nationale Diabeteshandleplan, og temaet "Veje til et røgfrit ungeliv" er ét ud af flere temaer om styrket forebyggelse for børn og unge i kommunerne, som Diabeteshandleplanen har fokus på. I forlængelse heraf har Sundhedsstyrelsen udgivet publikationen "Børn og unges sundhed og trivsel – anbefalinger til kommuner". Anbefalinger fra publikationen blev inddraget på temadagen.