Gå til hovedindhold

Alliancen mod social ulighed i sundhed

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed arbejder for at skabe større social lighed i sundhed. Derfor er vi mere end 100 store og små aktører med forskellige kompetencer og løsninger, der gør en forskel, dér hvor vi kan.

Indhold

    I 2019 tog Kræftens Bekæmpelse sammen med KL og Danske Regioner initiativ til en national alliance mod social ulighed i sundhed. Alliancen har løbet over en fireårig periode med opstart den 1. januar 2020. I 2023 har Alliancen rundet 107 partnere, som hver bidrager til den fælles vision og arbejde løsningsorienteret for at mindske social ulighed i sundhed. I januar 2024 afholdtes en afsluttende konference, hvor resultater og anbefalinger fra arbejdet i alliancen blev præsenteres.

    KL har indgået i alliancens styregruppe og sekretariat og bidraget til morgentalks, partnerseminarer og konferencer. KL har samtidig iværksat en række konkrete initiativer for at omsætte viden til praksis via konferencer, tværkommunale temadage, rådgivning og andre aktiviteter, der kan understøtte kommunernes arbejde med at mindske social ulighed i sundhed. KL arbejder fortsat på at mindske social ulighed i sundhed på tværs af velfærdsområder og skubbe på for en fremtid med mere lighed i sundhed.