Gå til hovedindhold

Fritidsfællesskaber og mental sundhedsfremme blandt unge

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt to temadage om, hvordan kommunen sammen med andre aktører kan styrke rammerne, så flere unge trives i fritidsfællesskaber

Børn som går i skoven

Indhold

  Forskning viser, at deltagelse i organiserede fællesskaber er en beskyttende faktor, der påvirker unges mentale sundhed positivt.

  Sundhedsstyrelsen har i 2023 udgivet publikationen Karakteristika af det mentalt sundhedsfremmende fritidsfællesskab for unge, som giver indblik i, hvad der gør fællesskaber fremmende for den mentale sundhed. Rapporten identificerer fem ”ingredienser”, der fremmer unges mentale sundhed ved deltagelse i organiserede fritidsfællesskaber, på tværs af en lang række fritidsaktiviteter fra fodbold og dans til kunsthåndværk og musik.

  Temadagene havde til formål at inspirere og dele erfaringer om, hvordan rammerne om fritidsfællesskaber styrkes, så flere unge oplever at blive taget godt imod og har lyst til at fortsætte i aktiviteten. På temadagene præsenterede Sundhedsstyrelsen de 5 ”ingredienser”, en kommune fortalte om samarbejdet med det lokale foreningsliv og DGI og fortalte om, hvordan de styrker rammerne for fritidsfællesskaber i praksis. Med afsæt i oplæggene drøftede deltagerne, hvad der skal til i egen kommune, så flere unge trives i fritidsfællesskaber.

  Målgruppen for temadagene var ledere og konsulenter i kommuner, fx kultur- og fritidskonsulenter, sundhedskonsulenter og konsulenter inden for ungeområdet. 

  Temadagene vekslede mellem faglige oplæg og fælles drøftelser blandt deltagerne:

  • Præsentation af publikationen Karakteristika af det mentalt sundhedsfremmende fritidsfællesskab for unge, v. Jens Kristoffersen, Specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen
  • Præsentation af din kommunes rolle ift. at styrke fritidsfællesskaber blandt unge 
  • Hvordan styrker vi rammerne om unges trivsel i fællesskaber på kultur- og fritidsområdet? hhv. v. Anne Luff Bennetsen, Fritidsvejleder og Simon Vinsten Andersen, Idræts- og foreningskonsulent, Vejle Kommune (25.1) og Sanne Fremlev, Foreningsplaymaker & Projektleder i Aalborg Kommune (31.1)

  • Hvordan styrker vi rammerne for kulturfællesskaber blandt unge? v. Mini Blume, faglig leder af Billedskolen og BGK og indsatsen Det kunstneriske medborgerskab
  • Hvordan styrker vi idrætstilbud, så unge oplever fællesskabet som trygt og tillidsfuldt? Hhv. v. Simone Christiansen, Konsulent i DGI (25.1) og Hanna Christensen, Teamleder Sundhed & Trivsel, DGI Storkøbenhavn (31.1) 
  • Vejen videre til at styrke indsatsen i fritidslivet