Gå til hovedindhold
Børn og unge
Social
Netværk

Ledernetværk på udsatte børn- og ungeområdet 2022-2025

Social- og Ældreministeriet, Socialstyrelsen og KL inviterer til en ny runde i Social- og Ældreministeriets ledernetværk på det udsatte børne- og ungeområde i perioden 2022-2025. Ledernetværket vil denne gang have fokus på Børnene Først, herunder implementering af ny Barnets Lov. Loven forventes af træde i kraft d. 1. april 2023.

Indhold

  • At skabe et netværk, hvor kommunerne deler viden og erfaringer med at implementere nye regler og nye mindset på det udsatte børne- og ungeområde.
  • At sikre en tæt dialog mellem kommunerne og andre nationale aktører, herunder KL, Social- og Ældreministeriet og Socialstyrelsen så ny lovgivning, viden og metoder kan udbredes og bringes i spil på det udsatte børne- og ungeområde.
  • At der på tværs af kommuner, KL, Social- og Ældreministeriet og Socialstyrelsen skabes en fælles forståelse af, hvad der er kvalitet i sagsbehandlingen og i indsatsen på det udsatte børne- og ungeområde.

  I det nye ledernetværk vil der være fokus på indholdet i aftalen om Børnene Først, herunder implementering af den ny Barnets Lov. Fokus vil ligeledes være på ledelsens rolle i arbejdet med implementering af og opfølgning på, om de politiske målsætninger og intentioner med Børnene Først reelt realiseres i den kommunale praksis.

  Det nye ledernetværk er for kommunale chefer, ledere og teamledere på det udsatte børneområde med ansvar for myndigheds- og leverandørområdet (udførerområdet). 

  Ledernetværket er en videreførelse af det tidligere ledernetværk på udsatte børn og unge-området, hvor der i denne runde er fokus på indholdet i Børnene Først. Herunder vil netværket arbejde med, hvordan man som leder kan understøtte en kulturændring til gavn for børnene, de unge og deres familier og samtidig sørge for, at medarbejderne har den nødvendige viden og motivation til at arbejde med de nye lovregler og nye tænkninger.

  Ledernetværkets oprindelse

  Videreførelsen af ledernetværket er en del af Overgrebspakken – samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb, som satspuljepartierne i efteråret 2012 besluttede at afsætte penge til. Du kan læse om det nye ledernetværk og finde materialer fra de tidligere ledernetværk på Socialstyrelsens hjemmeside. 

  Satspuljepartierne har aftalt, at ledernetværket skal ses i sammenhæng med en række øvrige initiativer, herunder udviklingsinitiativer i forhold til faglig ledelse og ledelsesinformation, styrkelse af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds Task Force på udsatte børn og unge-området samt processtøtte til udbredelse af ICS og DUBU. Læs mere om Overgrebspakken og udviklingsinitiativerne her

  Aktiviteter i ledernetværket 

  Ledernetværket består af følgende aktiviteter: 

  • Et kick-off-møde d. 2. juni 2022 samt regionalt afholdte netværksmøder i efteråret 2022. 
  • To netværksmøder hvert år i perioden 2023-2025, der som udgangspunkt afholdes regionalt. 
  • En afsluttende konference ultimo 2025. 

  Socialstyrelsen og KL vil på hvert netværksmøde lægge op til at deltagerne i ledernetværket arbejder med forskellige opgaver mellem netværksmøderne. Det kan fx være analyseaktiviteter, udviklingsopgaver eller afprøvning af ideer til nye metoder udviklet på netværksmøderne.

  Desuden lægges der op til, at resultater fra ledernetværket formidles videre til ledernetværkets deltagere og relevante parter.

  Kontaktpersoner i Socialstyrelsen og KL

  Eventuelle spørgsmål vedrørende indholdet i ledernetværket kan rettes til følgende personer fra Socialstyrelsen og KL’s Center for Social og Sundhed:

  Socialstyrelsen: Faglig leder, Adam Paaby, tlf. 41932516, email: adp@socialstyrelsen.dk  

  KL: Se kontaktinformation nedenfor.

  Første møde i ledernetværket

  Det første møde i ledernetværket for kommunale chefer og ledere på det udsatte børne- og ungeområde blev afholdt for alle 5 netværket, som et kick-off-møde den 2. juni.

  Andet møde i ledernetværket

  Andet møde i ledernetværket skulle være foregået i hver af de 5 regioner i november/december 2022. På disse fælles møder skulle hovedtemaet være ”et fælles børnesyn” på tværs af det sociale børneområde; dagtilbud, skole, PPR og sundhedsplejen.

  De er desværre aflyst pga. valgkampen. 

  Du kan læse mere om ledernetværket og dets aktiviteter i invitationen til ledernetværket nedenfor eller længere nede på siden under fanen 'om ledernetværket'.

  Tilmelding og afmelding

  Hvis du ønsker at tilmelde dig selv eller dine medarbejdere i kommunen, og du velkommen til at kontakte os. Se kontaktinformation nedenfor. Herefter vil du modtage et link til tilmelding til ledernetværket.

  Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i at vide mere om det faglige indhold i ledernetværket.

  Afbud

  Hvis du mod forventning ikke kan deltage i næste netværksmøde, er det vigtigt, at du husker at melde afbud. Du melder afbud via det tilsendte link eller ved at sende en mail til os. Se kontaktinformation nedenfor.

  Socialstyrelsen har stået i spidsen for en række udviklingsinitiativer på området for udsatte børn og unge. Her på siden kan du læse mere om initiativerne samt finde nyttige links.

  Integrated Children’s System (ICS)

  Mange kommuner arbejder med den socialfaglige systematik Integrated Children’s System (ICS). Følg linket og læs mere om ICS metoden, redskaber, nyheder m.m. her:

  ICS

  Som en del af Overgrebspakken giver Socialstyrelsen implementeringsstøtte til kommuner, som ønsker at arbejde med ICS. Læs mere her:

  'Faglig Ledelse og Ledelsesinformation' på området for børn og unge med særlige behov

  Et af Overgrebspakkens fokusområder er at styrke faglig ledelse og ledelsesinformation for derigennem at højne kvaliteten af kommunernes sagsbehandling. Læs mere om initiativet her:

  Faglig Ledelse og Ledelsesinformation

  Vidensportal om udsatte børn og unge

  Socialstyrelsen har samlet den aktuelt bedste viden på området for udsatte børn og unge i en Vidensportal. Vidensportalen bygger bro mellem praksis og forskning, således at kommunerne kan finde konkrete vidensbaserede værktøjer til at styrke deres arbejde med udsatte børn og unge. Læs mere her 

  Vidensportalen

  Socialtilsyn

  Det nye socialtilsyn trådte i kraft januar 2014. Læs mere om den nationale ramme for socialtilsynets arbejde, find relevante materialer samt lovgivning på området her:

  Socialtilsyn

  Her på siden kan du finde information som særligt vedrører ledernetværket i Region Hovedstaden. Ledernetværket i Region Hovedstaden består af 116 medlemmer fordelt på 24 kommuner.

  Næste ledernetværksmøde 

  Det næste ledernetværksmøde vil blive afholdt den 10. november 2022 kl. 09.30-16.00. 

  Præcis information om lokation følger senere. 

  Afbud til ledernetværksmøde

  Hvis du mod forventning ikke kan deltage i næste netværksmøde, er det vigtigt, at du husker at melde afbud. Du melder afbud via det tilsendte link eller ved at sende en mail til os.


  Her på siden kan du finde information som særligt vedrører ledernetværket i Region Nordjylland. Ledernetværket i Region Nordjylland består af 55 medlemmer fordelt på 10 kommuner.

  Næste ledernetværksmøde  

  Det næste ledernetværksmøde bliver afholdt den 1. november 2022 kl. 09:30-16:00.

  Præcis information om lokation følger senere. 

  Afbud til ledernetværksmøde

  Hvis du mod forventning ikke kan deltage i næste netværksmøde, er det vigtigt, at du husker at melde afbud. Du melder afbud via det tilsendte link eller ved at sende en mail til os.

  Her på siden kan du finde information som særligt vedrører ledernetværket i Region Midtjylland. Ledernetværket i Region Midtjylland består af 100 medlemmer fordelt på 17 kommuner.

  Næste ledernetværksmøde 

  Det næste ledernetværksmøde vil blive afholdt den 3. november 2022 kl. 09.30-16.00. 

  Præcis information om lokation følger senere. 

  Afbud til ledernetværksmøde

  Hvis du mod forventning ikke kan deltage i næste netværksmøde, er det vigtigt, at du husker at melde afbud. Du melder afbud via det tilsendte link eller ved at sende en mail til os.

  Her på siden kan du finde information som særligt vedrører ledernetværket i Region Syddanmark. Ledernetværket i Region Syddanmark består af 99 medlemmer fordelt på 18 kommuner.

  Næste ledernetværksmøde 

  Det næste ledernetværksmøde vil blive afholdt den 2. november 2022 kl. 09.30-16.00. 

  Præcis information om lokation følger senere. 

  Afbud til ledernetværksmøde

  Hvis du mod forventning ikke kan deltage i næste netværksmøde, er det vigtigt, at du husker at melde afbud. Du melder afbud via det tilsendte link eller ved at sende en mail til os.

  Her på siden kan du finde information som særligt vedrører ledernetværket i Region Sjælland. Ledernetværket i Region Sjælland består af 75 medlemmer fordelt på 15 kommuner.

  Næste ledernetværksmøde 

  Det næste ledernetværksmøde vil blive afholdt den 8. november 2022 kl. 09.30-16.00. 

  Præcis information om lokation følger senere. 

  Afbud til ledernetværksmøde

  Hvis du mod forventning ikke kan deltage i næste netværksmøde, er det vigtigt, at du husker at melde afbud. Du melder afbud via det tilsendte link eller ved at sende en mail til os.

  Sidst opdateret: 23. februar 2024

  Links

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Hanne Gøttrup

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3249

  E-mail: hgh@kl.dk

  Specialkonsulent

  Jessie Brender Olesen

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3276

  E-mail: jbs@kl.dk