KKR Midtjylland

Trafik, infrastruktur, klima og miljø

KKR Midtjylland har til opgave at varetage kommunernes fælles interesser for regional infrastruktur samt på klima- og miljøområdet.

Kollektiv trafik og infrastruktur

Midttrafik

I Region Midtjylland har kommunerne et fælles trafikselskab, Midttrafik. Trafikselskabet fungerer som operatør, der står for udbud og drift af kollektiv bustrafik.

KKR Midtjylland drøfter løbende den kommunale interessevaretagelse i forhold til den kollektive trafik.

Infrastrukturinvesteringer

Infrastruktur i regionen er også et indsatsområde, hvor KKR Midtjylland varetager kommunernes fælles interesser. Det sker bl.a. gennem udarbejdelse af fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

Klima og miljø

Drøftelserne omhandler koordinering af synspunkter og konkrete samarbejder mellem kommunerne på vand- og naturområdet samt planlovsområdet: