Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Om KKR Hovedstaden

I KKR Hovedstaden mødes borgmestrene og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de 29 kommuner i Region Hovedstaden for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes fælles politiske indsats. Borgmester Steen Christiansen (A), Albertslund Kommune, er formand for KKR Hovedstaden. Næstformand er borgmester Karsten Längerich (V), Allerød Kommune.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  KKR Hovedstaden omfatter de 29 kommuner i Hovedstadsområdet. Der bor næsten 1,85 millioner indbyggere i Region Hovedstaden.

  KKR Hovedstaden er et samarbejde mellem de 29 kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden. Den politiske retning skabes i dialog - og med afsæt i kommunernes forskellige vilkår, udfordringer og holdninger. KKR Hovedstaden mødes som udgangspunkt fem gange om året. 

  KKR Hovedstaden udpeger (eller indstiller) for hver valgperiode en lang række kommunale politiske repræsentanter til forskellige regionale fora. Det kan være til såvel lovfæstede regionale organer som regionale fora, der nedsættes efter lokale og regionale aftaler.

  Som udpeget af KKR Hovedstaden repræsenterer man de 29 kommunalbestyrelser i Hovedstaden. KKR Hovedstaden varetager kommunalbestyrelsernes fælles interesser baseret på et tæt samspil og en løbende dialog med kommunalbestyrelserne.

  KKR Hovedstaden arbejder for at fremme kommunernes fælles rammer og betingelser, så den enkelte kommunalbestyrelse kan levere den bedst mulige service til sine borgere - og arbejde strategisk med udvikling af kommunen.

  Kommunernes administrationer og KL’s sekretariat bistår KKR Hovedstaden med oplæg, analyser, rådgivning, overblik m.v.

  KL stiller derudover et KKR-sekretariat på to personer til rådighed for hvert af de fem kommunekontaktråd. KKR-sekretariatet har fokus på det politiske samarbejde og forestår den politiske mødeforberedelse med udgangspunkt i KKR's møder.

  I KKR Hovedstadens Blå Bog nedenfor og til højre på siden kan du finde oplysninger om medlemmerne af KKR Hovedstaden, og hvem der er udpeget til regionale fora.