Gå til hovedindhold
Politik
Forvaltning og ledelse

Politisk ledelse i danske kommunalbestyrelser

KL har i samarbejde med Kronprins Frederik Centeret for Ledelse lavet en undersøgelse af det politiske lederskab i danske kommuner i hhv. 2023 og 2019. Rapporterne sætter fokus på, hvad der kendetegner det politiske lederskab, hvordan politikerne oplever samspillet med forvaltningen og ikke mindst de arbejdsvilkår, som de udøver hvervet under.

Indhold

    I 2023 har KL i samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 2.453 kommunalpolitikere. Af dem har 757 valgt at deltage, hvilket giver en samlet svarprocent på 30,9 pct.

    Undersøgelsen bygger oven og videre på den undersøgelse, som KL i 2019 gennemførte sammen med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet. Undersøgelsen blev gennemført i januar-februar 2019 forud for Kommunalpolitisk Topmøde 2019. 2463 kommunalpolitikere har havde mulighed for at medvirke, og af dem valgte 946 at medvirke.

    Undersøgelserne giver svar på, hvad der kendetegner det politiske lederskab set med kommunalbestyrelsesmedlemmernes egne øjne.