Politik Dit kommunalpolitiske arbejde

Politisk lederskab

Politisk lederskab handler om at sætte retning for kommunens udvikling og sætte sig i spidsen for realiseringen af de politiske mål og visioner. Det er kommunalbestyrelsen, som er den øverste kommunale myndighed. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage ansvar for kommunens udvikling og ikke mindst lede og prioritere den lokale velfærd. Der ligger derfor en stor ledelsesopgave for de kommunale politikere i at varetage helhedssynet lokalt og beslutte indretningen af borgernes hverdag.