KL Om KL

Digital afregning med KL

KL afregner digitalt med politikere, som i følge KL's regler er berettigede til at modtage mødediæter, transportgodtgørelse og lignende fra KL.

Digital afregning med KL

KL afregner digitalt med politikere, som i følge KL's regler er berettigede til at modtage mødediæter, transportgodtgørelse og lignende fra KL.

Rejseafregningssystemet har to gratis applikationer: Acubiz Capture og Acubiz Mileage.

Acubiz Capture giver dig mulighed for nem håndtering og indberetning af udlæg i forbindelse med din rejseafregning.

Acubiz Mileage giver mulighed for at indberette en kørselsafregning ved brug af telefonens GPS.

For at downloade de to applikationer skal du blot søge på Acubiz i din App-store på din smartphone. Applikationerne findes til Apple, Windows og Android.
Link til Acubiz

Som politiker, der ikke længere er medlem af en kommunalbestyrelse, bedes du kontakte en udvalgssekretær i KL for at aftale, hvordan eventuelle uafregnede møder skal indberettes. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til digital afregning med KL

  • Der afregnes digitalt for ét møde pr. afregning
  • Det anbefales at afregne umiddelbart efter hvert møde
  • Der kan ikke udbetales mødediæter, transportgodtgørelse m.v. for møder og rejser, der har fundet sted for mere end et år siden
  • Alle udgifter skal dokumenteres (bilag skal vedlægges)
  • Udbetaling af kilometerpenge (kørsel i egen bil) forudsætter, at der er angivet præcise adresseoplysninger (vej-/gadenavn, postnummer og by) på start- og bestemmelsessted for den pågældende kørsel. Kørsel til og fra møder skal registres som to kørsler (to linjer). KL er som arbejdsgiver pålagt kontrol- forpligtelsen og kan kun udbetale skattefrie kørepenge, hvis kørselsafregningen er udfyldt helt korrekt og efter SKATs regler.
  • Har kommunen afholdt udgifter til transport (dog ikke kørsel i egen bil), sender kommunen en elektronisk faktura med bilag til KL
  • Deltagelse i fx studieture, konferencer/seminarer og andre aktiviteter uden for den almindelige mødevirksomhed kræver forhåndsgodkendelse i KL.

Har du brug for support til afregning i Acubiz, er du altid velkommen til at kontakte: acubiz-support@kl.dk. Send en mail med dit telefonnummer, hvis du vil ringes op af support. 

HJÆLP

Ændringer til dine personlige oplysninger blaabog@kl.dk
Kontakt: acubiz-support@kl.dk  

Ændringer til dine personlige oplysninger blaabog@kl.dk

Læs mere om honorering

Vejledninger