KL Om KL

Digital afregning med KL

KL afregner digitalt med politikere, som i følge KL's regler er berettigede til at modtage mødediæter, transportgodtgørelse og lignende fra KL.

Digital afregning med KL

KL afregner digitalt med politikere, som i følge KL's regler er berettigede til at modtage mødediæter, transportgodtgørelse og lignende fra KL.

Acubiz One giver dig mulighed for at oprette både kørselsafregninger og rejseafregninger – nemt og hurtigt på din mobiltelefon eller tablet. Acubiz One kan downloades gratis til både iPhone og Android.

Har du en personlig afregner til at hjælpe dig, kan vedkommende tilgå Acubiz på PC med dette link. 

Som politiker, der ikke længere er medlem af en kommunalbestyrelse, bedes du kontakte en udvalgssekretær i KL for at aftale, hvordan eventuelle ikke afregnede møder skal indberettes. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til digital afregning med KL

  • Der afregnes digitalt for ét møde pr. afregning
  • Det anbefales at afregne umiddelbart efter hvert møde
  • Der kan ikke udbetales mødediæter, transportgodtgørelse m.v. for møder og rejser, der har fundet sted for mere end et år siden
  • Alle udgifter skal dokumenteres (bilag skal vedlægges)
  • Udbetaling af kilometerpenge (kørsel i egen bil) forudsætter, at der er angivet præcise adresseoplysninger (vej-/gadenavn, postnummer og by) på start- og bestemmelsessted for den pågældende kørsel. Kørsel til og fra møder skal registres som to kørsler (to linjer). KL er som arbejdsgiver pålagt kontrol- forpligtelsen og kan kun udbetale skattefrie kørepenge, hvis kørselsafregningen er udfyldt helt korrekt og efter SKATs regler.
  • Har kommunen afholdt udgifter til transport (dog ikke kørsel i egen bil), sender kommunen en elektronisk faktura med bilag til KL
  • Deltagelse i fx studieture, konferencer/seminarer og andre aktiviteter uden for den almindelige mødevirksomhed kræver forhåndsgodkendelse i KL.

Har du brug for support til afregning i Acubiz, er du altid velkommen til at kontakte: acubiz-support@kl.dk. Send en mail med dit telefonnummer og gerne kort beskrivelse af problemet, hvis du vil ringes op af support. 

HJÆLP

Ændringer til dine personlige oplysninger blaabog@kl.dk
Kontakt: acubiz-support@kl.dk

Læs mere om honorering

Honorarer for politiske poster i KL

Vejledninger

×

Log ind