Gå til hovedindhold
Politik

Digital afregning med KL

KL afregner digitalt med politikere, som i følge KL's regler er berettigede til at modtage mødediæter, transportgodtgørelse og lignende fra KL.

Indhold

  Acubiz One giver dig mulighed for at oprette både kørselsafregninger og rejseafregninger – nemt og hurtigt på din mobiltelefon eller tablet. Acubiz One kan downloades gratis til både iPhone og Android.

  Har du en personlig afregner til at hjælpe dig, kan vedkommende tilgå

  Acubiz på PC 

  Som politiker, der ikke længere er medlem af en kommunalbestyrelse, bedes du kontakte en udvalgssekretær i KL for at aftale, hvordan eventuelle ikke afregnede møder skal indberettes. 

  • Der afregnes digitalt for ét møde pr. afregning
  • Det anbefales at afregne umiddelbart efter hvert møde
  • Der kan ikke udbetales mødediæter, transportgodtgørelse m.v. for møder og rejser, der har fundet sted for mere end et år siden
  • Alle udgifter skal dokumenteres (bilag skal vedlægges)
  • Udbetaling af kilometerpenge (kørsel i egen bil) forudsætter, at der er angivet præcise adresseoplysninger (vej-/gadenavn, postnummer og by) på start- og bestemmelsessted for den pågældende kørsel. Kørsel til og fra møder skal registres som to kørsler (to linjer). KL er som arbejdsgiver pålagt kontrol- forpligtelsen og kan kun udbetale skattefrie kørepenge, hvis kørselsafregningen er udfyldt helt korrekt og efter SKATs regler.
  • Har kommunen afholdt udgifter til transport (dog ikke kørsel i egen bil), sender kommunen en elektronisk faktura med bilag til KL
  • Deltagelse i fx studieture, konferencer/seminarer og andre aktiviteter uden for den almindelige mødevirksomhed kræver forhåndsgodkendelse i KL.
  • Betalt overnatning ifm. KL-aktiviteter skal som udgangspunkt godkendes på forhånd jf. KL’s honorarpolitik.
  • Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan kun ske efter tilvejebringelse af den nødvendige dokumentation for indtægtstab jf. KL’s honorarpolitik.

  Som politiker, der ikke længere er medlem af en kommunalbestyrelse, bedes du kontakte en udvalgssekretær i KL for at aftale, hvordan eventuelle ikke afregnede møder skal indberettes. 

  Har du brug for support til afregning i Acubiz, er du altid velkommen til at kontakte Acubiz. Send en mail med dit telefonnummer og gerne kort beskrivelse af problemet, hvis du vil ringes op af support. 

  acubiz-support@kl.dk

  Ændringer til dine personlige oplysninger: blaabog@kl.dk 
  Kontakt: acubiz-support@kl.dk

  Læs mere om honorering

  Honorarer for politiske poster i KL

  Sidst opdateret: 16. november 2023