Gå til hovedindhold
Økonomi
Råderum

Kommunernes Råderumskompas

KL har kortlagt trends og tendenser på tværs af kommunernes råderumsarbejde i en ny publikation, Kommunernes Råderumskompas. Publikationen indeholder 6 temaer og kommunale cases, der peger kommunerne i retning af, hvilke temaer de med fordel kan fokusere på, når de skal skabe råderum indefra.

Indhold

  KL har i flere år fulgt kommunernes råderumsarbejde gennem spørgeskemaer, artikler, Idébanker, kommunale oplæg, effektiviseringsundersøgelser mm. De tværgående tendenser er samlet i Kommunernes Råderumskompas, der sætter spot på 6 temaer og kommunale cases, som kommunerne med fordel kan sætte fokus på for at skabe økonomisk råderum.

  De 6 temaer i Råderumskompasset viser, at kommunernes råderumsarbejde i høj grad spiller sammen med nogle af de store udfordringer, som kommunerne står overfor – fx arbejdskraftsmangel.

  Manglen på arbejdskraft betyder, at hænder, i lige så høj grad som økonomi, i dag er en mangelvare i kommunerne. Derfor er der en stigende tendens til at prioritere indsatser, der kan understøtte kommunerne i at levere den samme velfærd for færre hænder. I en tid, hvor flere borgere bliver mere teknologisk modne, kan velfærdsteknologier, der har vist dokumenterede effekter, understøtte visse borgere med at blive mere selvhjulpne i hverdagen og mindske behovet for hjælp.

  Case fra Kommunernes Råderumskompas

  Plejehjem i eget hjem giver kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster på ældreområdet i Haderslev Kommune

  I en fremtid med en stigning i antal plejekrævende borgere, mangel på arbejdskraft og en lav anlægsramme er der et stort behov for nye løsninger på pleje- og omsorgsområdet.

  Med projektet ”Plejehjem i eget hjem” har Haderslev Kommune, gennem en kombination af velfærdsteknologiske løsninger og fast tilknyttede teams, indfriet flere borgeres ønske om at blive boende i eget hjem og samtidig opnået kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster – kommunen er i gang med at skalere tilbuddet til flere borgere. Læs casen her.

  Råderumskompasset beskriver også, hvordan flere kommuner er lykkedes med at skabe råderum ved at øge e-handelsgraden eller sætte strøm til flere opgaver på administrationsområdet. På de to områder er der markante kommunale forskelle på tværs af landet, og derfor kan flere kommuner - særligt de kommuner, der endnu ikke har igangsat indsatser - med fordel undersøge, om der er mulighed for at prioritere områderne i den kommende budgetproces.

  Kommunerne arbejder også i højere grad med innovative løsninger til at styre de stigende udgifter på socialområdet, og der har flere kommuner vist lovende resultater ved at bruge indkøb i kerneforretningen som greb. Læs bl.a. om, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune har arbejdet mere strategisk med at koble de indkøbs- og socialfaglige kompetencer til at styre kommunens praksis ift. indkøb af socialfaglige ydelser.

  Klimadagsordenen udgør endnu en kompleks problemstilling, som kommunerne også arbejder med at håndtere via råderumsarbejdet. Her er der særligt fokus på tiltag, der skaber både økonomisk råderum og klimamæssige gevinster - fx arealoptimering og energieffektivisering. Denne tendens er blevet forstærket af de stigende energi- og anlægspriser, der øger behovet for at spare på energi og optimere udnyttelsen af de bygninger og kvadratmeter, der er til rådighed, frem for at bygge nyt.

  Case fra Kommunernes Råderumskompas

  Aarhus Kommune sparer på energien

  Aarhus Kommune har i de seneste år arbejdet målrettet og systematisk med at få bragt energiforbruget i de kommunale bygninger ned. I februar 2018 søsatte kommunen projektet ’Intelligent Databaseret Energiledelse’. Projektet understøtter en vedvarende reduktion af energiforbruget i kommunens bygninger via en kombination af systematisk og målrettet anvendelse af forbrugsdata, rådgivning til driftspersonale samt driftsoptimeringer af tekniske anlæg og adfærdstiltag. Projektet frigør 3,1 mio. kr. årligt. Læs casen her.

  Tema 1: Teknologi på velfærdsområderne kan frigøre hænder

  Plejehjem i eget hjem giver kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster på ældreområdet i Haderslev Kommune

  Tema 2: Sæt strøm til de administrative opgaver

  Robotter frigiver tid og økonomi ved administrative processer i Ringkøbing-Skjern Kommune

  Tema 3: E-handel kan understøtte den tredobbelte bundlinje

  E-handel forankres på institutionerne i Kerteminde Kommune

  Tema 4: Styrk samarbejdet mellem indkøb og kerneforretning

  Indkøb i kerneforretningen skaber værdi i Faaborg-Midtfyn Kommune

  Tema 5: Udnyt det fulde potentiale af jeres kvadratmeter

  Fredericia Kommune har identificeret 10.000 overflødige kvadratmeter

  Tema 6: Investér i energieffektivisering

  Aarhus Kommune sparer på energien

  Sidst opdateret: 23. februar 2024

  Dokumenter