Gå til hovedindhold
Økonomi
Råderum

Casekatalog om, hvordan samarbejde kan være en vej til mere råderum

Samarbejde og tværgående løsninger har i mange år været en vej til at skabe mere velfærd for pengene, og kommunerne har i høj grad bidraget til at skubbe på denne udvikling. Til trods for opgangstider i økonomien og en stor udviklings- og innovationskraft i kommunerne, er den kommunale opgaveløsning og økonomi fortsat under pres. Det er derfor mere aktuelt end nogensinde før at skabe råderum, ved at løse opgaven på tværs af fagligheder, forvaltninger, kommuner og sektorer.

Indhold

    Indhold i casekataloget

    Casekataloget består af tre kapitler. Første kapitel indeholder tværgående fund og centrale opmærksomhedspunkter ved etablering og drift af et samarbejde. De resterende to kapitler er hhv. eksempler på samarbejder mellem fagligheder, funktioner og forvaltninger internt i en kommune, og eksempler hvor en kommune samarbejder med andre kommuner eller en privat aktør.

    Formålet med casekataloget er at videndele på tværs af kommunerne ved at udbrede erfaringer fra gode eksempler og belyse nogle af de drivkræfter og barrierer, der er forbundet med at samarbejde på tværs. Derigennem giver casekataloget inspiration til at indtænke samarbejde som et strategisk værktøj til at få bedre velfærd for pengene.

    Sidst opdateret: 23. februar 2024

    Dokumenter