Gå til hovedindhold
Råderum
Økonomi
Velfærd

Råderumsgalleriet på Kommunaløkonomisk Forum 2024

Hent inspiration til udvikling og omstilling af kommunale opgaver på KØF24.

Indhold

  Hent inspiration til udvikling og omstilling af kommunale opgaver

  Der findes intet quick fix, der nemt og hurtigt kan sikre et løft i den kommunale service og samtidigt imødegå udfordringerne, som det danske velfærdssamfund står overfor. Men mange kommuner er allerede i gang med at omstille, udvikle og effektivisere hvordan de i dag løfter en lang række velfærdsopgaver – og der er mange idéer at blive inspireret af i kommunerne. I Idébanken finder I fx en lang række råderumsinitiativer fra budgetårene 2019-2024, som måske kan give inspiration til nye tiltag i jeres kommune. 

  Idébanken

  På KØF 2024 kan I desuden, som del af to temasessioner med Råderumsgalleriet, høre om en række kommunale råderumscases med dokumenterede resultater. I kan bl.a. høre om:  

  Råderumsgalleriet

  Siden 2021 har kommunen været frisat med regeringens velfærdsaftaler. En opgave fra oven, der bedst beskrives som en erkendelsesmæssig rejse, der har udviklet et nyt fælles mindset og sprog omkring frihed og ledelse. I kommunen er det medarbejdernes faglighed og professionelle dømmekraft, der er frisat – og det kræver en anden mere dialogbaseret ledelse og styring. Hør hvordan dagtilbudsområdet arbejder med fælles kvalitetsudvikling, om processen fra regelstyring til formålsstyring og hvordan det har smittet af på hele kommunen gennem en bred aftale om lokal regelforenkling og afbureaukratisering. 

  • Oplægsholder: Lene Hvilsom Larsen, Børne- og Ungechef, Rebild Kommune

  På socialområdet i Ringkøbing-Skjern har kommunen gennem en længere periode arbejdet på at integrere mere teknologi i kerneopgaven. Via projektet "Lettere Hverdag" har kommunen opnået succes med at fokusere på implementering af ny velfærdsteknologi. Denne teknologi reducerer ikke blot tidsforbrug, men fremmer også medarbejdertilfredshed og støtter en følelse af øget frihed og selvhjulpenhed hos borgerne. I 2023 har Handicap og Psykiatri struktureret indsatsen og sat fokus på vigtigheden af digitalisering. Dette har resulteret i udviklingen af en lokal strategi for digital transformation, som skaber en fælles ramme for arbejdet. Formålet er at støtte og vække nysgerrighed hos både ledelse og medarbejdere om muligheden for at frigive ressourcer.

  • Oplægsholdere: Mette Viftrup, digitaliseringskonsulent og Tina Ebdrup, Specialkonsulent, Ringkøbing-Skjern Kommune

  Det kan være en bekostelig affære, når man som kommune skal erhverve nye digitale platforme til brug for de daglige arbejdsgange – for den gode digitale udvikling kræver både personalemæssige og økonomiske ressourcer. Sidste år gik 11 sjællandske kommuner sammen om et udbud på et nyt løn- og personale system – et samarbejde, der har til formål at optimere udgifterne for kommunekasserne, minimere ressourceforbruget og optimere arbejdsgangene for de ca. 9000 medarbejdere der arbejder i systemet. 

  • Oplægsholdere: Lene Østergaard Lunde, formand for styregruppe i DIGIT og direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen og økonomichef Henrik Nielsen, Køge Kommune.

  Optimering af indkøb frigiver både tid til kerneopgaven og tilvejebringer et økonomisk råderum. KL’s undersøgelser i perioden 2019-2023 viser, at kommunernes arbejde med indkøbsområdet er modnet de seneste år, og i dag er indkøb et af de mest anvendte greb til at skabe råderum – både på administrationsområdet og på øvrige områder. Men der er stadig store gevinster at høste – uanset om man er godt i gang eller lige er startet.

  • Du kan høre Signe Lynggaard Madsen, administrerende direktør i SKI, fortælle om nogle enkle greb, som – kommunalt indkøbsdata viser – kan frigive store gevinster både i form af ressourcer og kontante besparelser.

  FleetOptimiser er et tværoffentligt projekt, der ved brug af kunstig intelligens understøtter kommuner og andre offentlige myndigheder med at opnå klimasmart flådestyring. Projektet har vist et potentiale til at skabe gevinster på både den grønne og økonomiske bundlinje, og i starten af 2024 lanceres et onboardingforløb for interesserede kommuner, der gerne vil med på vognen. 

  • Oplægsholder: Thomas Vinther Andersen, Sektionsleder for Data og It-Arkitektur, Aarhus Kommune

  Et strategisk fokus på mere struktur, systematik og standardisering i data-indsamlingen og uddannelse til sygeplejerskerne har gjort det muligt for Esbjerg Kommune at nedbringe andelen af forebyggelige indlæggelser med knap otte procentpoint fra 2019-2023. 30 sygeplejersker har indtil nu været på specialuddannelse i borgernær sygepleje, og netop det er en af de væsentligste forklaringer på, at kommunen har formået at nedbringe andelen af genindlæggelse blandt de ældre. En nedbringelse i andelen af genindlæg-gelser er både med til at løfte kvaliteten i indsatsen for de ældre og samtidigt reducere kommunens udgifter til regionen. Denne udvikling er tilvejebragt til trods for, at der de seneste år er kommet flere og flere ældre, som samtidig har mere og mere komplekse problemer.

  • Oplægsholder: Anni Kjærgaard Sørensen, Chef for sygeplejen, Esbjerg Kommune

  Temasessioner

  Omstillings- og Udviklingsenheden afholder to temasessioner med Råderumsgalleriet på Kommunaløkonomisk Forum 2024 torsdag den 11. januar kl. 13.00 og 14.00, hvor de seks kommuner fortæller om, hvordan de har skabt økonomisk råderum.

  Sidst opdateret: 27. februar 2024

  Links

  Kontakt

  Konsulent

  Mette Bay Skov

  Økonomisk sekretariat

  Telefon: +45 3370 3681

  E-mail: mebs@kl.dk