Gå til hovedindhold

Nr. 53

4 resultater

Hvad er vejene til råderum på administrationsområdet? Få tre eksperters bud

14. nov. 2023
Råderum
Økonomi
Nyhed

Der er fornyet fokus på kommunernes administration i den seneste økonomiaftale, hvor der bl.a. er fokus på at implementere statslige og kommunale regelforenklinger som vej til at aflaste kommunernes administrative opgaver. Sideløbende har kommunerne gode muligheder for at fortsætte de indsatser, der kan omstille, udvikle og frigøre råderum på administrationsområdet. Vi har spurgt tre eksperter, hvilke perspektiver de har på at skabe råderum på administrationsområdet.

Nyt styringsoverblik på socialområdet: Kommunerne har stort fokus på data og visitation til botilbud

01. nov. 2023
Råderum
Social
Nyhed

En ny undersøgelse fra KL viser, at de fleste kommuner arbejder systematisk med faglig og økonomisk styring af socialområdet i henhold til gældende anbefalinger. Næsten alle kommuner har over en årrække bl.a. styrket fokus på kontraktforhandling, bred deltagelse i visitationsudvalg og dataunderstøttelse, der skaber overblik over borgere i sociale tilbud. Men der er fortsat potentialer at hente, når det kommer til bl.a. tilbudsviften, kontraktforhandling og tættere opfølgning mellem udfører og myndighed.

Høje-Taastrup har bremset udgifterne på det specialiserede voksenområde

01. nov. 2023
Råderum
Økonomi
Social

I disse år presses mange kommuners økonomi af stigende udgifter til det specialiserede voksenområde. Imidlertid er udviklingen i Høje-Taastrup de seneste år vendt og kommunen har formået at holde udgifterne i ro. I KL’s nye værktøj ’Kommunernes Styringsoverblik’ peges der på, at Høje-Taastrups succes bl.a. kan tilskrives arbejdet med deres tilbudsvifte, et stærkt datagrundlag og at arbejdet er forankret i hele organisationen.

Hvordan kan styrket indkøbspraksis skabe værdi på socialområdet?

01. nov. 2023
Råderum
Økonomi
Social

Hver dag foretager chefer og medarbejdere i kommunerne køb af komplekse ydelser tæt på borgeren. Det drejer sig fx om botilbud, specialundervisning og forebyggende indsatser til børn og unge. Køb der med fordel kan gennemføres med støtte fra kommunens indkøbsfunktion eller kollegaer, der har indgående viden om kontraktindgåelse, forhandling og dialog med leverandører samt tilbud.