Gå til hovedindhold

Nyhedsbrevet Råderum 2023

17 resultater

Hvad er vejene til råderum på administrationsområdet? Få tre eksperters bud

14. nov. 2023
Råderum
Økonomi
Nyhed

Der er fornyet fokus på kommunernes administration i den seneste økonomiaftale, hvor der bl.a. er fokus på at implementere statslige og kommunale regelforenklinger som vej til at aflaste kommunernes administrative opgaver. Sideløbende har kommunerne gode muligheder for at fortsætte de indsatser, der kan omstille, udvikle og frigøre råderum på administrationsområdet. Vi har spurgt tre eksperter, hvilke perspektiver de har på at skabe råderum på administrationsområdet.

Nyt styringsoverblik på socialområdet: Kommunerne har stort fokus på data og visitation til botilbud

01. nov. 2023
Råderum
Social
Nyhed

En ny undersøgelse fra KL viser, at de fleste kommuner arbejder systematisk med faglig og økonomisk styring af socialområdet i henhold til gældende anbefalinger. Næsten alle kommuner har over en årrække bl.a. styrket fokus på kontraktforhandling, bred deltagelse i visitationsudvalg og dataunderstøttelse, der skaber overblik over borgere i sociale tilbud. Men der er fortsat potentialer at hente, når det kommer til bl.a. tilbudsviften, kontraktforhandling og tættere opfølgning mellem udfører og myndighed.

Høje-Taastrup har bremset udgifterne på det specialiserede voksenområde

01. nov. 2023
Råderum
Økonomi
Social

I disse år presses mange kommuners økonomi af stigende udgifter til det specialiserede voksenområde. Imidlertid er udviklingen i Høje-Taastrup de seneste år vendt og kommunen har formået at holde udgifterne i ro. I KL’s nye værktøj ’Kommunernes Styringsoverblik’ peges der på, at Høje-Taastrups succes bl.a. kan tilskrives arbejdet med deres tilbudsvifte, et stærkt datagrundlag og at arbejdet er forankret i hele organisationen.

Hvordan kan styrket indkøbspraksis skabe værdi på socialområdet?

01. nov. 2023
Råderum
Økonomi
Social

Hver dag foretager chefer og medarbejdere i kommunerne køb af komplekse ydelser tæt på borgeren. Det drejer sig fx om botilbud, specialundervisning og forebyggende indsatser til børn og unge. Køb der med fordel kan gennemføres med støtte fra kommunens indkøbsfunktion eller kollegaer, der har indgående viden om kontraktindgåelse, forhandling og dialog med leverandører samt tilbud.

Øget fleksibilitet i vagtplanlægningen sikrer en besparelse på 5 mio. kr. i Ballerup Kommune

08. sep. 2023
Råderum
Økonomi
Nyhed

Ballerup Kommune besluttede for fem år siden at tage kampen op mod de stigende udgifter til vikarer i kommunens plejehjem. Målet var at spare i alt 5 mio. kr. uden at røre ved serviceniveauet. Idéen var at oprette et internt vikar-korps på tværs af kommunens plejehjem, men har samtidigt medført en mere effektiv vagtplanlægning og et øget fokus på sygefravær i de enkelte plejehjem.

Medarbejder-app understøtter vagtplanlægningen i Rebild Kommune og reducerer udgifterne til eksterne vikarer

08. sep. 2023

Højt sygefravær, høj personaleomsætning og stort brug af eksterne vikarer fik Rebild Kommune til at gentænke planlægnin-gen i kommunens plejesektor. Kommunen etablerede derfor et ”internt vikarbureau”, der er integreret via en digital app. Initiativet har både skabt kvalitet for medarbejdere og borgere, men også økonomiske gevinster gennem en reduktion i udgifterne til eksterne vikarer.