Gå til hovedindhold

Råderum nr. 52

3 resultater

Øget fleksibilitet i vagtplanlægningen sikrer en besparelse på 5 mio. kr. i Ballerup Kommune

08. sep. 2023
Råderum
Økonomi
Nyhed

Ballerup Kommune besluttede for fem år siden at tage kampen op mod de stigende udgifter til vikarer i kommunens plejehjem. Målet var at spare i alt 5 mio. kr. uden at røre ved serviceniveauet. Idéen var at oprette et internt vikar-korps på tværs af kommunens plejehjem, men har samtidigt medført en mere effektiv vagtplanlægning og et øget fokus på sygefravær i de enkelte plejehjem.

Medarbejder-app understøtter vagtplanlægningen i Rebild Kommune og reducerer udgifterne til eksterne vikarer

08. sep. 2023
Råderum
Økonomi

Højt sygefravær, høj personaleomsætning og stort brug af eksterne vikarer fik Rebild Kommune til at gentænke planlægnin-gen i kommunens plejesektor. Kommunen etablerede derfor et ”internt vikarbureau”, der er integreret via en digital app. Initiativet har både skabt kvalitet for medarbejdere og borgere, men også økonomiske gevinster gennem en reduktion i udgifterne til eksterne vikarer.

Ny undersøgelse kortlægger vejene til at nedbringe det eksterne vikarforbrug i ældreplejen

08. sep. 2023
Råderum
Sundhed
Ældre

Ældreområdet mærker i stigende grad konsekvenserne af flere ældre samt udfordringer med rekruttering og højt sygefravær. Mange kommuner har svært ved at få vagtplanen til at gå op, og det har bidraget til en stigning i udgifterne til eksterne vikarer. En ny analyse viser, at kommunerne sidste år brugte over 2 mia. kr. på eksterne vikarer på ældreområdet. Flere kommuner er dog lykkedes med at knække kurven, bl.a. gennem bedre planlægning, fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet og brug af faste afløsere.