Gå til hovedindhold
Råderum
Nyhed

Hvordan leder vi mod nye løsninger?

Fremtidens udfordringer for kommunerne er mange, de er komplekse og de kræver fokus på den kommunale kerneopgave. Løsningerne er ikke simple, og kan ikke løses ved et enkelt greb. De kommunale ledere står derfor med en stor opgave ift. at lede deres organisation til bedst muligt at løse morgendagens opgaver, og sikre et effektivt og veldrevet lokaldemokrati.

26. okt. 2021
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Nye veje skal give politisk råderum

  De danske kommuner står overfor flere komplekse samfundsudfordringer. Udfordringer i den kommunale sektor omfatter bl.a. manglende hænder samt et pres ift. at levere høj kvalitet i opgaveløsningen ressourceeffektivt. Samtidig oplever kommunerne, at borgernes forventninger til velfærden stiger i takt med den generelle velstandsudvikling.

  Det er udfordringer, der kalder på nye veje og løsninger, samt en anderledes måde at gribe opgaveløsningen an på.

  Derfor står de kommunale ledere overfor en stor ledelsesopgave på tværs af velfærdsområderne. Hvordan kan de understøtte opgaven med at sikre flere hænder og løse arbejdskraftudfordringen? Hvordan kan de understøtte høj kvalitet i kerneopgaven? Og hvordan vil de fortsat sikre at det er et reelt politisk råderum, så det er interessant at være kommunalpolitiker og udøve lokalpolitik?

  Løsningerne på udfordringerne er ikke simple

  En forudsætning for et effektivt lokaldemokrati er, at kommunalbestyrelserne har et reelt politisk råderum og kan prioritere og udvikle de borgernære opgaver i den offentlige sektor, og samtidig have mulighed for at tilpasse med lokale mål og egne initiativer.

  Men lige nu ser kommunerne ind i en demografisk udfordring, der i høj grad vil komme til at præge opgaveløsningen i de kommende år. Derudover oplever flere kommuner store rekrutteringsudfordringer, og rekordmange jobopslag og ubesatte opslåede stillinger. Tal fra STAR’s rekrutteringssurvey viser, at ca. hver tredje opslåede SOSU-og sygeplejerskestilling ikke bliver besat. I hovedstadsområdet gælder det mere end hver anden. Samtidig skriger resten af både det offentlige og private arbejdsmarked på arbejdskraft.

  STAR's rekrutteringssurvey 2021 (PDF)

  Kommunerne har derfor stort fokus på at omstille og skabe råderum. KL’s effektiviseringsundersøgelse fra 2021 viser netop, at kommunerne arbejder med effektive og effektfulde løsninger og gør brug af mange greb i denne omstilling. Det er f.eks. øget digitalisering, optimering af den kommunale indkøbsopgave, øget brug af mellemformer på skoleområdet og meget andet. Men omstillingsarbejdet og effektiviseringer kan ikke stå alene som løsning.

  Så hvordan kan nogle af de store udfordringer som kommunerne står overfor løses? Der er mange gode bud. Der kan omorganiseres og strukturerne kan ændres. Civilsamfundet kan inddrages. Man kan håbe at teknologien kan aflaste. Derudover kan man forsøge at fastholde de mange medarbejdere på vej på pension, prioritere uddannelse og se på arbejdsgange og løsninger ift. kerneopgaven.

  I denne udgave af Nyhedsbrevet Råderum kan du læse om tre direktørs bud på, hvordan de leder deres organisation, så den er klar til at håndtere morgendagens og fremtidens udfordringer – det er Leif Johannes Jensen, Rolf Dalsgaard Johansen og Gorm Bagger Andersen.

  Det handler om som leder at tænke i mere langsigtede løsninger og forholde sig til, hvordan arbejdsmarkedet forandres. Fx fremhæver Leif Johannes Jensen i artiklen den grønne omstilling som et eksempel på, at virksomhederne fremadrettet efterspørger nye kompetencer, og at det er nødvendigt at forholde sig til som kommuner. Rolf Dalsgaard Johansen peger desuden på, at der skal være et mere kritisk blik på indholdet i de indsatser, som kommunen tilbyder, så man er rustet til kerneopgaven i fremtiden. Gorm Bagger Andersen uddyber, at det kræver ledelseskraft, vedholdenhed og insisteren som leder på, at driften ikke overtager fokus på udvikling.

  Læs de tre interviews fra Råderum nyhedsbrev

  Brugertilfredshed sikrer bedre kvalitet

  Borgernes forventninger og krav til den kommunale service har været stigende i en årrække – og det vil de formentlig fortsætte med. Det kommer bl.a. til udtryk ved ønsker om minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver, flere hjemmehjælpstimer til de ældre og bedre forhold til personer med handicap eller psykisk sygdom. Det betyder, at der i budgetlægningen til tider skal træffes hårde prioriteringer, hvilket kræver en tæt dialog med borgerne om, hvilket serviceniveau og hvilken kvalitet kommunerne kan levere inden for de rammer de har.

  Kommunerne arbejder strategisk på flere fronter ift. at inddrage borgerne og deres vurdering af kvalitet i den kommunale service. Listen er lang over metoder, hvor borgeren inddrages i udvikling og vurdering af den kommunale service. Interview, fokusgrupper, workshop og spørgeskemaer er bare nogle veje at gå.

  I mange kommuner anvender man også borger og-brugertilfredshedsundersøgelser som et ledelsesredskab for politikere og kommunale ledere til at inddrage brugernes vurderinger i tilrettelæggelsen og udviklingen af den kommunale velfærd.

  I denne udgave af Nyhedsbrevet Råderum, kan du læse hvordan Vejle Kommune benytter brugertilfredshedsundersøgelser til kvalitetssikring og -udvikling på skoleområdet. 

  Nyhed fra Råderum: "Brug brugertilfredshed som strategisk værktøj til kvalitetsudvikling"