Gå til hovedindhold

Råderum nr. 29

3 resultater

Sådan kan kommunerne udvikle og styrke ældreplejen

23. mar. 2021
Råderum
Ældre
Pleje

Hvordan kan man reorganisere ældreplejen og anvende personaleressourcerne bedre, så kommunens ældrepleje er rustet til et stigende antal ældre borgere, øget kompleksitet i borgernes sundhed og til udbygningen af det nære sundhedsvæsen? Og hvordan skabes en bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren, så de understøttes i et selvstændigt og værdigt liv længst muligt?

Styrket tværfagligt samarbejde halverer behovet for midlertidige pladser

23. mar. 2021
Råderum
Ældre
Pleje

Lyngby-Taarbæk Kommune har arbejdet med at øge sammenhængen i ældreplejen mellem hjemmeplejen, de rehabiliterende indsatser, de midlertidige pladser og plejeboligområdet. Gennem en udvidelse af handlemulighederne og kapaciteten i hjemmeplejen, og et styrket tværgående samarbejde, har kommunen halveret behovet for midlertidige pladser til gavn for borgerne.

Rehabiliterende sygepleje skaber øget selvstændighed og råderum

23. mar. 2021
Råderum
Uddannelse
Sundhed

Siden starten af 2020 har Aalborg Kommune implementeret et styrket rehabiliterende samarbejde med borgerne i relation til sygeplejefaglige opgaver (Sundhedsloven §138). Ambitionen var at koble erfaringerne med rehabilitering efter Serviceloven med Sundhedsloven. Ved at arbejde med at lære borgerne at mestre deres egen sygdom kunne kommunen derved frigøre ressourcer og tid til at håndtere mere komplekse forløb samtidig med, at borgerne oplever større selvstændighed og øget livskvalitet.