Gå til hovedindhold
Råderum
Digitalisering og teknologi
Nyhed

Rudersdal Kommune forankrer et digitalt mindset i hele organisationen

Til at understøtte forankringen har Rudersdal Kommune oprettet et rejsehold, som områderne kan trække på i arbejdet med en digital omstilling.

22. okt. 2020
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Et digitalt mindset handler om mere end systemer og tekniske løsninger, fx at se potentialet i løsningerne, at forny sine opgaver og opgaveløsningen samt at koble de teknologiske muligheder med udviklingen af kerneopgaven.

  For at forankre det digitale mindset har Rudersdal Kommune blandt flere initiativer nedsat et digitalt rejsehold, som skal understøtte fagområderne med videreudvikling af deres arbejde med digitalisering. Rejseholdet skal ses som et tilbud til de fagområder, der ønsker sparring omkring digitalisering.

  Maria Fuglsang-Frederiksen, chefkonsulent i Rudersdal Kommune beskriver formålet med rejseholdet således: ”Vi tilføjer nu et rejsehold som værktøj til værktøjskassen, både så vi kan understøtte fagområderne, men også så ledelsen kan samle erfaringer om, hvad der fungerer og ikke fungerer ved digitalisering. Dermed kan vi skabe en bedre sammenhæng på tværs,” fortæller hun.

  Selvevalueringsværktøj, der måler digital modenhed

  Til at understøtte den digitale omstilling i kommunerne har KL udviklet et selvevalueringsværktøj. Værktøjet tager temperaturen på den digitale modenhed indenfor fire dimensioner (strategi, styring, forankring og teknik), og kan dermed guide brugerne af det til, hvor de skal fokusere deres indsats i forhold til at udvikle et digitalt mindset i hele organisationen - se figur 1.

  ”Vi arbejdede med selvevalueringsværktøjet på en workshop med deltagere fra flere områder. Værktøjet var nemt at gå til, og spørgsmålene gav mulighed for at komme rundt om hele det organisatoriske setup ift. digitalisering. På baggrund af spindelvævet kunne vi vurdere og diskutere vores styrker og svagheder, og det har inspireret os til at bruge det i vores videre proces,” fortæller Maria Fuglsang-Frederiksen.

  Det er således besluttet, at alle fagområder i Rudersdal Kommune skal gennemføre en selvevaluering inden sommeren 2021, fx ved brug af KL’s selvevalueringsværktøj. Formålet er give et billede af, hvor kommunen er i den digitale transformation, og se på hvilke skridt der skal til, samt hvad man som leder skal agere på.

  Figur 1. Eksempel på spindelvæv ved besvarelse af selvevalueringsværktøjet (Ikke Rudersdals)
   

  " "

  Ifølge Maria Fuglsang-Frederiksen skal redskabet bidrage til, at Rudersdal Kommune i højere grad kan tilpasse deres digitale strategier fremover:

  ”Det var tydeligt, at vi har en udviklingszone i forhold til ’data’ og ’fundamenter’ (underkategorier i værktøjet, red.). Det er helt i tråd med, at vi i vores tværgående Digitaliseringsplan (D-plan) fx planlægger at have særligt fokus på dataforvaltning i 2021, ligesom det forventeligt bliver en indsats i D-planen 2021, at vi skal have udviklet et nyt it-anskaffelseskoncept med henblik på standardisering af større it-anskaffelser, styrket tværgående samarbejde og skærpet fokus på gevinstrealisering samt generelt kvalitativt løft i anskaffelse af it-systemer,” fortæller hun.

  Værktøjet har således ikke givet helt nye erkendelser for Rudersdal Kommune i forhold til, hvor de skal fokusere deres kræfter, men det har bekræftet deres indsats og fortsatte fokus. Derudover viste selvevalueringsværktøjet også, at de har godt fat i andre dele af indsatsen:

  ”Ift. styrkesiden viste selvevalueringsværktøjet umiddelbart, at vi ligger højt på ’roller og ansvar’ samt ’governance og koordinering’. Det kan hænge sammen med vores tværgående strategiske organisering ’Digitalisering på tværs’ med Digitaliseringsudvalg og Den Digitale Følgegruppe, som har gjort en stor indsats i forhold til det tværgående blik på digitalisering de senere år,” siger Maria Fuglsang-Frederiksen.

  Hvis du skulle være interesseret i at se, hvordan det står til med den digitale modenhed i din kommune, kan du se værktøjet.  Her gives også inspiration til, hvordan man kan arbejde med værktøjet i egen organisation.

  Kontakt Maria Fuglsang-Frederiksen på MAFU@rudersdal.dk, hvis du har lyst til at høre mere om, hvordan værktøjet kan bruges til at understøtte den digitale omstilling i jeres kommune.