Gå til hovedindhold
Råderum
Uddannelse
Beskæftigelse

Sådan sikres udbyttet af investering i job og uddannelse til alle unge i Hjørring Kommune

Kender I effekten af jeres indsatser? FLIS DREAM-data kan give overblikket. Læs i denne artikel, hvordan Hjørring Kommune har brugt data til at styre indsatsen ’Ungegarantien’.

02. sep. 2020
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Hjørring Kommune har som mange andre kommuner oplevet udfordringer med ungdomsarbejdsløshed og mistrivsel blandt unge. Ungeområdet er derfor et højt prioriteret område i kommunen, hvor byrådet bl.a. har igangsat en ungegaranti sammen med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og skoler.

  Målsætningen er, at alle unge kan opnå de relevante kompetencer til at kunne realisere deres drøm om et godt liv med job og uddannelse.

  Læs om ungegarentien

  Kommunen arbejder med mange parallelle indsatser, der skal løfte de unge til job og uddannelse. Direktør for Økonomi og Arbejdsmarked Leif Johannes Jensen fremhæver, at det er vigtigt at kunne følge op på og evaluere effekterne af indsatserne løbende for at sikre, at flest muligt får noget ud af indsatserne, primært til gavn for den enkelte unge, men også gør det det til en økonomisk gevinst for kommunen. Kommunens egne evalueringer skal ses som et supplement til de større evalueringer, der foretages i samarbejde med Aalborg Universitet. 

  DREAM-data i FLIS giver nye muligheder for effektopfølgning

  En sådan effektopfølgning forudsætter gode data. Her bruger Hjørring Kommune bl.a. DREAM-data, som kommunerne tilgår via FLIS. DREAM er en forløbsdatabase udviklet og drevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der indeholder borgeres forsørgelsesgrundlag. Datasættet omfatter samtlige personer, der har modtaget visse offentlige ydelser. DREAM er fx velegnet til at lave effektopgørelser på indsatser, som har til formål at bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet.

  Ifølge Anders Bøgh, der som dataanalytiker i Hjørring Kommune beskæftiger sig indgående med beskæftigelsesdata, giver DREAM unikke muligheder for at følge op på kommunens indsatser. Både ved at man kan afgrænse præcis hvilken gruppe af borgere, der skal følges op på, og ved at data indeholder så detaljerede oplysninger om beskæftigelse, indsatser og de forskellige typer forsørgelse.

  Læs om DREAM data og FLIS på beskæftigelsesområdet

  Brobygning til Uddannelse

  En af de højtprioriterede indsatser i Hjørring er Brobygning til Uddannelse (BTU), som EUC Nord løser for kommunen. Det skal hjælpe unge mellem 18 og 29 år, der er på uddannelseshjælp og uddannelsesparate med at få den rigtige uddannelse og få styr på de udfordringer, som de unge bokser med.

  Kommunen har med DREAM-data analyseret effekterne af BTU ved at følge de borgere, der har afsluttet et brobygningsforløb 1, 3 og 6 måneder efter . Her viser data positive effekter med en markant voksende andel, der er under uddannelse eller i beskæftigelse. Dette kan kommunen bruge i sin opfølgning og prioritering.

  " "

  Forløbet er nu blevet yderligere målrettet mod de mest uddannelsesparate unge. Det skal gerne få endnu flere borgere flyttet til ordinær beskæftigelse eller SU, og kommunen kommer til at følge op med DREAM-data på, om det rent faktisk sker.

  IPS-indsats over for psykisk sårbare

  Et andet eksempel er Hjørrings investering i IPS-indsatser (Individuelt Planlagt job med Støtte), der er en forskningsbaseret metode målrettet psykisk sårbare, der skal hjælpe til job, uddannelse og selvforsørgelse.

  Hjørring Kommune har investeret i alt 162 mio. kr. til indsatser målrettet udsatte ledige og sygemeldte. Med så stor en investering er det afgørende at kunne måle og dokumentere effekterne. Der er allerede lavet analyser, der viser, at kommunen har tjent investeringen hjem to gange. Projektet er nu overgået til ordinær drift og erfaringerne herfra bruges i de fremadrettede DREAM analyser.

  Netop nu er kommunen i gang med en endnu mere dybdegående effektanalyse af IPS ved hjælp af DREAM dataene, hvor de evaluerer og effektmåler over en 18 mdr. periode med henblik på at afdække omfanget af ordinære løntimer i perioden.

  Så store investeringer kræver grundig dokumentation og opfølgning på, om der som forventet fortsat kan dokumenteres store økonomiske gevinster.