Gå til hovedindhold

Råderum nr. 22

5 resultater

Kommunernes styring på specialundervisningsområdet

22. jun. 2020
Råderum
Økonomi
Folkeskole

Mange kommuner oplever et voksende aktivitets- og udgiftspres på specialundervisningsområdet, der skaber et øget behov for styring på området. Læs her om nogle af de centrale resultater fra en ny kortlægning af kommunernes styring af specialundervisningsområdet samt hvordan Allerød Kommune arbejder med at fremme inklusion gennem inkluderende dagbehandling.

Fælles udbud af Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse giver mere værdi for pengene

22. jun. 2020
Råderum
Ungdomsuddannelse

Otte nordsjællandske kommuner har i samarbejde udbudt Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) og i fællesskab sikret faste lavere priser og en højere kvalitet i de gennemførte forløb. Læs mere om processen og resultatet af udbuddet og bliv klogere på, hvordan der kan skabes både økonomiske og kvalitative gevinster, når indkøbsfagligheden bringes i spil i kerneopgaven.

Kan vi give flere segregerede elever en bedre uddannelsesvej?

22. jun. 2020
Råderum
Børn og unge
Folkeskole

Forskellen på segregerede og almene elevers vej ind i uddannelse er opsigtsvækkende stor. Dugfriske tal rejser spørgsmål, om det er det bedste, vi kan opnå, eller om ambitionerne for segregerede børn bør være større.

Børn og unges skolegang: Målgruppe, indsatser og styring

22. jun. 2020
Råderum
Børn og unge
Folkeskole

Flere og flere børn og unge i Danmark har brug for ekstra hjælp og støtte i løbet af deres vej gennem uddannelsessystemet. Denne udvikling har stor betydning for kommunernes drift, styring og økonomi, og det er derfor afgørende at se nærmere på udviklingens årsager og konsekvenser, samt hvordan kvaliteten i både indsats og styring kan løftes.

Får de udsatte børn og unge det bedste skoletilbud?

12. jun. 2020
Råderum
Børn og unge
Social

I disse år ses et større forbrug på området for udsatte børn samtidig med en stigning i antallet af elever i specialtilbud. De to målgrupper er ofte overlappende. Spørgsmålet er, om specialtilbud i så høj grad er det bedste for udsatte elever, og om ressourcerne kan bruges bedre.