Gå til hovedindhold
Råderum
Beskæftigelse
Nyhed

Virksomhed fik spillerum til at byde ind på indsats for langtidsledige

Få fem skarpe indsigter fra Ikast-Brande Kommune, der siden 2016 har samarbejdet med rengøringsvirksomheden COOR om at koble rengøring sammen med jobskabelse for langtidsledige. Målrettet træning har resulteret i, at 3 ud af 4 af borgere i projektet er kommet i varigt job.

01. okt. 2019
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Dialog var limen der bragte projektet fra idé til virkelighed

  Ikast-Brande Kommune havde et ønske om bedre resultater i beskæftigelsesindsatsen for ledige borgere langt fra arbejdsmarkedet.

  Rengøringsbranchen oplevede samtidig, at det var svært at rekruttere medarbejdere, så derfor var det oplagt at forsøge at slå to fluer med et smæk i det forestående udbud af rengøring.

  Før opgaven blev sendt i udbud blev den først grundigt forberedt i tæt samspil mellem udbudsafdelingen, arbejdsmarkedsafdelingen og direktionen, og senere blev rammer og målgruppe drøftet med eksterne videnspersoner fra bl.a. rengøringsvirksomheden COOR.

  På baggrund af de forudgående drøftelser udarbejdede COOR et oplæg til, hvordan en effektiv beskæftigelsesindsats kunne knyttes sammen med den kommunale rengøring, og med dette oplæg vandt COOR udbuddet.

  Borgerne bliver opkvalificeret gennem et træningsforløb for 15 borgere af gangen. Et forløb kan maksimalt vare 18 måneder, hvorefter den ledige borger skal tilbydes et varigt job på almindelige vilkår. Som led i træningsforløbet kommer den ledige i praktik, og arbejdstimerne bliver løbende konverteret til løntimer i takt med, at praktikanten tilegner sig kompetencer.

  Status tre år efter

  Af de første 43 borgere, der har været med i projektet er 3 ud af 4 kommet i varigt job og blevet selvforsørgende.

  Efter halvandet år i projektet balancerede udgifterne til indsatsen med besparelserne på kommunale ydelser. Siden er gevinsten vokset væsentligt.

  Målrettet træning og jobgaranti giver resultater

  Tre år efter at aftalen kom i stand, har 43 borgere langt væk fra arbejdsmarkedet været tilknyttet projektet. Tre ud af fire af disse borgere er kommet i varigt job og blevet selvforsørgende. Ifølge Ikast-Brande Kommune er det en imponerende høj succesrate for denne målgruppe, som har været i utallige virksomhedspraktikker og lignende tilbud.

  - Vi tror på, at succesen i høj grad skyldes det tætte samarbejde mellem COOR og os omkring borgerne. Vi kunne ikke have løst opgaven med samme succesrate hver for sig, fortæller arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Charlotte Gye Sørensen.

  Ikast-Brande Kommune har endvidere fremhævet, at det har gjort en stor forskel, at processen blev vendt lidt på hovedet, så det var COOR, der med afsæt i deres erfaringer og tætte dialog med kommunen tegnede stregerne til forløbet. På den måde havde COOR et stort ejerskab for projektet.

  Efter halvandet år i projektet var der for Ikast-Brande Kommune balance mellem udgifter til projektet og besparelser på kommunale ydelser til de borgere, der var kommet i job. Siden er der kommet en del flere borgere i job, uden at udgifterne er steget væsentligt. Med kommunale briller er der derfor tale om en særdeles god businesscase. Herudover er der mange sidegevinster for de borgere, som er blevet integreret på arbejdsmarkedet.

  Også COOR er særdeles tilfredse med de medarbejdere, de har rekrutteret gennem projektet. De er dygtige til at gøre rent, og så er de loyale og bidrager positivt til kollegaskabet.

   Ikast-Brande Kommune har disse fem gode råd til andre kommuner fra projektet:

  1. Gode løsninger kan skabes i tæt samarbejde mellem private virksomheder og kommunen. Det batter, når beskæftigelsesindsatsen sker ude i en rigtig virksomhed. Drivkraften for COOR var tanken om at kunne rekruttere kompetente medarbejdere.
  2. Vi er sammen om at skabe et inkluderende arbejdsmarked
   Ingen af parterne kunne have løst opgaven selv med samme succes. De bedste løsninger sker, når virksomhed og kommune arbejder sammen om at finde løsninger. Begge parter skal være villig til at investere ressourcer for senere at kunne høste gevinsten. Virksomheder skal betale for den arbejdsværdi de får, og kommunen skal kompensere for resten.
  3. Jobgaranti er afgørende for de ledige borgeres motivation. Det er afgørende for borgernes motivation, at de fra starten ved, at de har en garanti for at få et lønnet job, hvis de efter forløbet kan leve op til krav om stabilitet, effektivitet og kvalitet. Det hjælper også i træningsforløbet, når man går tæt på deres komplekse problemstillinger, at de har et fast job og selvforsørgelse for øje.
  4. Alle skal have mulighed for at bidrage med det, de kan
   Rengøringsbranchen har mange deltidsjob, som kan harmonere godt med borgere på kanten af arbejdsmarkedet, fordi de godt kan arbejde effektivt, hvis blot det er på mindre end fuld tid. De bidrager med det, de kan og er stolte over at indgå i et arbejdsfællesskab.
  5. Socialt ansvar skal være en god forretning for virksomhederne
   Rekruttering fra kanten er en vigtig del af COOR og andre virksomheders CSR-strategi. Men en forudsætning for det sociale ansvar er oplevelsen af, at de nye medarbejdere skaber værdi og ikke er en byrde eller en omkostningstung pligt. Derfor er det sociale ansvar ikke et mål i sig selv. Ansættelser af borgere fra kanten skal først og fremmest være en god forretning i kraft af loyale og kompetente medarbejdere, der kan arbejde effektivt og med høj kvalitet.