Gå til hovedindhold
Råderum
Økonomi
Strategi

Sådan kan din kommune arbejde strategisk med indkøb og offentlig-privat samarbejde

Fremtidens udfordringer kræver nytænkning, innovation og samarbejde. Markante stigninger i antallet af børn og ældre presser kommunernes udgifter, mens arbejdsstyrken bliver mindre. Samtidig stiger borgernes velstandsniveau, og det skaber højere forventninger til kvaliteten af den leverede service. Kombinationen udgør et krydspres mellem færre midler og større forventninger, som kommuner og virksomheder har et ansvar for at finde langsigtede svar på.

01. okt. 2019
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Bruger din kommune konkurrenceudsættelse strategisk?

  Et af svarene er at sikre, at pengene rækker længere og derfor undersøge, om det er muligt at løse kerneopgaven på en ny måde inden for den eksisterende ramme eller mindre.

  Kommunerne køber hvert år varer og tjenesteydelser for ca. 100 mia. kr. Med den teknologiske udvikling, øget specialisering og indsigt i, at mange udfordringer må håndteres på tværs af områder, kan der være gevinster at hente i at styrke kommunes fokus på samspillet med private virksomheder. Ved at teste opgaveløsningen i markedet kan kommunen teste driften af en opgaves effektivitet og kvalitet.

  For nyligt offentliggjorde Social- og Indenrigsministeriet de nyeste tal for kommunernes grad af konkurrenceudsættelse for 2018 – det såkaldte IKU-tal. Samlet set vidner det om, at kommunerne de sidste fem år har konkurrenceudsat ca. en fjerdedel af de udbudsegnede opgaver.

  Det er meget forskelligt, hvor meget kommunerne prøver prisen og kvaliteten i markedet ved at konkurrenceudsætte en opgave, som fx vej og park-området, psykologhjælp eller genoptræning.

  Indblik i Greve Kommunes indkøbsrejse og Ikast-Brande Kommunes succes

  I Greve Kommune har man netop taget en drøftelse af, hvordan kommunens forbrug bedst varetages, så ressourcerne i kommunes indkøbsafdeling anvendes der, hvor der er de største effektiviseringer at hente. Læs i nedenstående artikel med kommunaldirektør i Greve, Claus Thykjær, om, hvordan kommunen har sat strategisk fokus på kommunens forbrug og samarbejde med private leverandører.

  Læs desuden om, hvad kategoristyring er, og hvordan det kan bruges som redskab til at skabe overblik, samle kommunens forbrug på tværs af organisationen og forhandle bedre priser.

  Få også inspiration til, hvordan Ikast-Brande Kommune gennem samspillet med virksomheder og efter grundig forberedelse og tæt dialog har opnået, at 3 ud af 4 borgere langt væk fra arbejdsmarkedet er kommet i varigt job.

  Tidligere lykkedes Ikast-Brande Kommune med at løfte 1-2 procent af deres langtidsledige borgere over i ordinær beskæftigelse. Med deres samarbejde med virksomheden COOR om rengøring og aktivering af disse borgere, er andelen af selvforsørgende borgere fra denne gruppe steget til 30 procent.