Gå til hovedindhold
Råderum
Nyhed
Social

Turnaround på det specialiserede socialområde giver resultater

Under overskriften tidligere, tættere og mere tværfaglig indsats har Syddjurs Kommune investeret i det specialiserede socialområde for børn. Resultatet er en bedre indsats for de udsatte familier og et råderum på 60 mio. kr., som Kommunen nu kan bruge på noget andet.

26. okt. 2018
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Det specialiserede socialområde for børn får stor opmærksomhed i alle landets kommuner. Det skyldes ikke mindst, at mange kommuner oplever et udgiftspres på området. Der er dog samtidig nogle kommuner, som har succes med at udvikle området i forhold til kvaliteten af indsatsen såvel som styringen af udgifterne.

  I Syddjurs Kommune har kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen for eksempel stået i spidsen for tiltaget ”Tidligere, tættere og mere tværfaglig indsats”, der bl.a. har udviklet den faglige ledelse og sikret retning i sagsbehandlingen på det specialiserede socialområde for børn.

  ”Vi har bl.a. ansat flere sagsbehandlere og givet dem mulighed for at komme ud, hvor børnene er – for eksempel på skolerne. Vi har styrket det tværfaglige og lavet en mere lokal indsats, der giver bedre og mindre indgribende løsninger for børnene”, forklarer Jesper Hosbond Jensen.

  Tiltaget har bl.a. givet Syddjurs Kommune et markant bedre driftsresultat. Det betyder eksempelvis, at udgifterne til indsatserne for børn og unge med særlige behov i alderen 0 til 22 år er faldet fra en pris på omkring 13.500 kr. pr. barn i 2013 til ca. 9.300 kr. i 2017.

  Samlet set har kommunen investeret omkring 25 mio. kr. i mere sagsbehandling og tættere faglig ledelse. Det har givet mulighed for at spare mere end 60 mio. kr. årligt alene på det specialiserede familieområde.

  De tidligere kommuner spøgte

  Ifølge Jesper Hosbond Jensen har Syddjurs Kommune fra sin fødsel i 2007 kæmpet med en dårlig økonomi. Kommunen kom kort tid efter kommunesammenlægningen under administration.

  ”Vi fik skabt en forståelse af, at råderum skal skabes indefra. Vi reducerede på omkostningerne og havde en forventning om at skulle kunne det samme. Men vi fik problemer med at høste gevinsterne. Nu forsøger vi os i større grad med investeringsprojekter, hvor vi omlægger servicen og skaber en anden adfærd hos borgerne, der gør, at vi skal bruge færre penge”, forklarer Jesper Hosbond Jensen.

  Tættere på borgerne og medarbejderne

  I og med at den faglige ledelse er blevet styrket, er visitationen blevet skærpet og mere tværfaglig, samtidig med at sagsbehandlerne på familieområdet i større grad har fokus på at være i dialog med borgeren og samarbejdspartnere omkring borgeren.

  Den øgede nærhed og ændrede visitation har ifølge Jesper Hosbond Jensen en afgørende rolle i forhold til kommunens indsats.

  ”Sagsbehandlerne skal vide, hvilket rum de kan bevæge sig i. Der har selvfølgelig været overvejelser og dilemmaer. Men indsatsen i forhold til borgerne kan ikke sættes på formel. Derfor er det nødvendigt med en ramme for sagsbehandlerne”, siger han.

  Investeringstanke trives

  Syddjurs Kommune arbejder nu med en model, hvor de vil kopiere tiltaget til andre områder. Samtidig har kommunen for nylig lavet et nyt budgetkatalog, hvor omdrejningspunktet er investeringer.

  ”Vi kigger på, hvor vi kan gøre tingene smartere. Så pengene skal investeres i nye tiltag. Det kan for eksempel være ved forebyggelse eller tættere og koordineret indsats i forhold til borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet. Koordinerede indsatser skaber bedre resultater i form af en bedre bundlinje og bedre resultater for borgeren”, siger Jesper Hosbond Jensen.

  Kommunaldirektøren er ikke i tvivl om, at et højt ambitionsniveau er en af grundene til, at Syddjurs Kommune nu har fået skabt et markant råderum på det specialiserede socialområde for børn.

  ”Vi har sat så høje og ambitiøse mål, at man ikke kan køre videre med plejer. Borgerne oplever, at der er flere sagsbehandlere, og de er tættere på dem. Der er en bedre plan for dem, og tilbuddene vil i støre grad være lokale. Men nogle borgere vil måske også tænke, at vi er kommet for tæt på. Vi gør det med omdrejningspunkt i, at vi er her for borgerne. Det skal give resultater for borgerne. Grundlæggende har jeg en fornemmelse af, at vi har nået flere borgere bedre end for fem år siden”, forklarer Jesper Hosbond Jensen.

  Jesper Hosbond Jensen har igennem hele forløbet haft fokus på at adressere og fremme investeringstanken, som er en forudsætning for turnarounden.

  ”Vi er drevet af at skabe resultater for og med borgere i tæt samspil med byrådet”, siger han.

  Du kan høre mere om Syddjurs Kommunes arbejde med råderum på det specialiserede socialområde for børn på KL’s konference om ”Kommunaløkonomisk råderum 2018 – i et 3 årigt perspektiv" d. 6. november, hvor Jesper Hosbond Jensen er blandt oplægsholderne.