Gå til hovedindhold
Råderum
Nyhed

MEP er fundamentet for brede effektiviseringer

Styr på fokusområderne i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP) udgør et vigtigt fundament for at hente effektiviseringer på de kommunale kerneområder.

07. aug. 2018
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Med økonomiaftalen for 2017 aftalte KL og regeringen et 3-årigt Moderniserings- og Effektiviseringsprogram, som skal frigøre midler i kommunerne for 1 mia. kr. årligt i perioden 2018-2020.

  I 2018 omfatter MEP både regelforenklinger, indkøb og effektiv drift i kommunerne indenfor områderne løn og bogholderi, facility management og sociale botilbud.

  Der er tale om områder, hvor der er gode erfaringer med at hente effektiviseringer, og hvor kommunerne er i fuld gang med at foretage omstillinger.

  Analyser peger samtidig på, at der også i de kommende år vil være et potentiale på MEP-områderne, bl.a. fordi mange tiltag har en stigende profil.

  En spørgeskemaundersøgelse fra KL viser også, at en stor del af kommunerne er i gang med at udvikle nye tiltag på områderne, som kan generere effektiviseringer i de kommende år.

  I økonomiaftalen for 2019 har KL og regeringen aftalt at supplere MEP med yderligere områder, der skal bidrage til at skabe råderum i den kommunale økonomi.

  Det drejer sig om drift, indkøb og strategi på IT-området, effektiv drift af vejområdet, automatisering af manuelle processer (RPA) samt ejendomsadministration med særligt fokus på arealoptimering.

  Byggeklodser til den gode omstillings- og udviklingsproces

  Områderne i MEP er udvalgt, fordi de i sig selv har en volumen og et potentiale, som gør dem interessante i bestræbelserne på at skabe råderum i den kommunale økonomi.

  De kommuner, der lykkes med at skabe effektiv drift på områderne i MEP er således godt på vej til at sikre sig et økonomisk og lokalpolitisk råderum.

  MEP-områderne udgør samtidig et vigtigt fundament for at skabe effektiv drift på de kommunale kerneområder herunder velfærdsområderne.

  Kommuner, der har styr på processer og data på løn- og økonomiområdet, har samtidig bedre mulighed for at identificere effektiviseringspotentialer på fagområderne og bedre grundlag for at lave solide beslutningsoplæg.

  Tilsvarende kan strategisk anvendelse af en kommunes bygningsmasse bidrage til eksempelvis implementering af nye arbejdsgange og andre mere faglige omstillinger på velfærdsområderne.

  Effektiv drift og smidige udviklingsprocesser på IT-området er en forudsætning for at udnytte de nye teknologiske muligheder, som løbende opstår på fagområderne.

  MEP-områderne udgør med andre ord byggeklodser, som kan anvendes til omstillingsprocesser i kommunen bredt set.