Gå til hovedindhold
Råderum
Administration
Nyhed

Kickstart effektiviseringer på løn- og bogholderiområdet

KL har udarbejdet et casekatalog med gode eksempler på effektiviseringstiltag på løn- og bogholderiområdet, som du kan få fat i.

06. aug. 2018
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Kommunerne har gennem længere tid haft fokus på at optimere administrationsområdet, og flere kommuner har hentet betydelige effektiviseringer.  

  Dette er eksempelvis sket via organisatoriske omstillinger, digitalisering, automatisering og forbedrede arbejdsgange.

  En række analyser peger imidlertid på, at der fortsat er et potentiale for kommunerne ved at optimere administrationen.

  En benchmarkinganalyse fra KL viser eksempelvis, at der er stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at udnytte de digitale muligheder på løn- og bogholderiområdet. Digitaliseringsgraden blandt de mest digitale kommuner er ca. dobbelt så høj som blandt de mindst digitale.

  Samtidig viser SKI's analyser af 91 kommuners indkøbsdata, at en gennemsnitskommune kan spare 100.000 kr. pr. indkøbsaftale blot ved at øge compliance med 10 pct., og at 1/3 af kommunernes 9 mio. fakturaer lyder på under 200 kr., hvilket giver store administrative udgifter.

  Omstillings- og Udviklingsenheden i KL har i første halvår af 2018 samarbejdet med en række kommuner omkring benchmarking, kurser og rådgivning på løn- og bogholderiområdet. Det er der nu kommet et casekatalog ud af.

  Kataloget samler en række af kommunernes gode erfaringer med at indhente effektiviseringsgevinster på løn- og bogholderiområdet.

  Det får du i casekataloget

  I casekataloget kan du bl.a. læse, hvordan Frederiksberg Kommune har samlet hele onboarding-processen i ét digitalt workflow.

  Løsningen giver nye medarbejdere mulighed for selv at uploade oplysninger og dokumentation, som automatisk indlæses i lønsystem og elektronisk personalemappe.

  Løsningen sikrer, at der altid er styr på hvilke oplysninger, der er indhentet, og hvor de kan findes. Dermed sparer det administrative personale tid, og fejl i data minimeres.

  Du kan også læse om Aalborg Kommunes app til registrering af vikartimer på skole- og daginstitutionsområdet. Appen sikrer, at data fødes ved kilden og indlæses direkte i lønsystemet. Det er en fordel både for vikaren, den ansvarlige leder og det administrative personale.