Gå til hovedindhold
Råderum
Social
Nyhed

Få mere ud af medarbejderressourcerne: Botilbud reducerer medarbejdernes ledige tid

Det kan være en udfordring af få medarbejdernes arbejdstid tilpasset borgernes behov. På et botilbud i Aalborg Kommune løser medarbejderne de udkørende bostøtteopgaver i perioder, hvor der er mindre travlt på botilbuddet. De får dermed mere ud af medarbejdernes arbejdstid.

02. apr. 2018
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Optimering af driften af sociale botilbud har været centralt placeret på den kommunale dagsorden de seneste år. Og med god grund. Landets godt 1.800 botilbud beskæftiger ca. 47.000 medarbejdere, og har lønudgifter for omkring 19 mia. kr. om året. Områdets volumen gør, at der kan hentes store gevinster, hvis man lykkes med at optimere anvendelsen af medarbejderressourcer.

  En af udfordringerne ved at optimere medarbejderressourcerne er, at få tilpasset medarbejdernes arbejdstid efter borgernes behov, når mange borgere deltager i aktivitetstilbud i dagtimerne, og derfor ikke er tilstede på botilbuddet i midt på dagen.

  KL's benchmarkingværktøj giver overblik over normeringen

  KL har udviklet et benchmarkingværktøj, som botilbud og kommuner kan anvende til fx at sammenligne normeringen henover døgnets timer med lignende botilbud.

  Data fra benchmarkingundersøgelserne indikerer, at netop tilpasning af medarbejderressourcerne henover dagen kan være en udfordring for mange botilbud.

  Det kommer til udtryk i figuren nedenfor, som viser antallet af medarbejdere og borgere, der er til stede i botilbuddet henover døgnets timer. Figuren er baseret på 65 botilbud og dækker over stor variation. Figuren viser, at antallet af medarbejdere ofte stiger i de sene morgentimer, samtidig med at antallet af borgere falder.

  " "

  Der kan være mange gode grunde til, at billedet ser ud som det gør, men figuren giver anledning til at overveje, om medarbejderressourcerne anvendes optimalt, mens borgerne er i dagtilbud.

  Ledig tid anvendes til bostøtteopgaver

  Botilbuddet VoksenBøgen i Aalborg Kommune har valgt at gå nye veje for at sikre optimal anvendelse af medarbejdernes tid. De sidste to år har de taget bostøtteopgaver (SEL §85) ind, som placeres i perioder på dagen, hvor medarbejderne har ledig tid.

  VoksenBøgen er et kombineret døgn- og dagtilbud, som betjener mange forskellige målgrupper. Borgernes tilstedeværelse i botilbuddet svinger meget på tværs af målgrupper, hvilket betyder, at der ofte opstår ledig tid hos nogle medarbejdere fx først på eftermiddagen.

  Da VoksenBøgen i 2017 skulle håndtere et underskud, valgte de derfor at tage bostøtteopgaver ind på de tidspunkter, hvor medarbejderne havde ledig tid, fremfor at skære ned på antallet af medarbejdere. "Vi skrev simpelthen rundt til de kommuner, vi i forvejen samarbejder med, at de gerne måtte henvise til os, når der var bostøtteopgaver, der skulle løses" forklarer afdelingsleder Lene Lomborg.

  Når VoksenBøgen modtager en forespørgsel fra en kommune om at løse en bostøtteopgave sammenholdes medarbejdernes vagtplaner med borgernes ugeskemaer, for at se om der er medarbejdere, der har mulighed for at varetage opgaven. Lene Lomborg lægger dog vægt på, at det er ligeså vigtigt, at medarbejderne har den rette faglighed til at varetage bostøtte. "Der er stor forskel på at stå på et værksted og så yde bostøtte", lyder det fra Lene Lomborg.

  Tiltaget betyder, at hverdagen for nogle medarbejdere består af en kombination af tid på VoksenBøgen og udkørende tid, hvor de yder bostøtte i borgerens eget hjem.

  Ifølge Lene Lomborg er tiltaget generelt blevet taget godt i mod af både medarbejdere og tillidsrepræsentanten: "Min erfaring er, at medarbejderne nogen gange kan komme til at stå i et tomrum af manglende faglige udfordringer, hvis ikke deres arbejdstid bliver fyldt op med pædagogisk opgaver".

  Bostøtteopgaverne fylder ca. 10 pct. af medarbejdernes i dagtilbuddet og 1-2 pct. af medarbejdernes tid i døgntilbuddet.